Først og fremmest ønsker vi konservative at bevare Familielivet, som har været et Værn for hele den europæiske Kulturudvikling - i modsætning den successive Polygami, som bringer Opløsning og Forfald i vort gamle Samfund.― Kristen Amby, præst og konservativ politiker
“Sort ser det ud, Men almægtig er Gud, Dine fjender til lands er og fjenderne hans, De er fjender ad sandhed og retten, de er fjender ad kærlighedsætten, de har alle det værste tilbage, Thi end lever den gamle af dage!” ― N.F.S. Grundtvig
Det var stormen, vi hørte, og hvor var Livet fattigt uden Storm, Stormen, der pisker os, og Stormen, der renser og gør os stærke og sejrrige til Livets Daad.― Kaj Munk
“Konservatismen tager sit Udgangspunkt fra Staten, ikke den tilfældige, statistiske, den der bestaar af et vist Antal nulevende Individer, men den historisk bestaaende, Spændkraften, Sammenholdet, der er os givet fra de foregaaende Slægtled, og som det er vor Pligt at bevare for de efterfølgende.” ― Harald Nielsen