Video: Kasper Støvring om den nye verdensorden

Kasper Støvring. Fotograf: C.M.Pedersen , www.cmpedersen.dk

Kasper Støvring gæstede vores årskonference “En ny verdensorden?” på Aarhus Universitet. Vi havde indbudt ham til at tale om den nye verdensorden, der i hans øjne er ved at bryde frem i takt med, at Vestens dominans svækkes. Til efteråret udgiver Kasper Støvring en bog om den nye verdensorden på forlaget Munch & Lorenzen.

Se hans foredrag her.

Støvring beskriver sit synpunkt således:

“Vi er indtrådt i en ny, multipolær verdensorden, hvor Vesten er blevet svagere samtidig med, at andre civilisationer er blevet styrket ved at gøre det modsatte af Vesten: ved at revitalisere deres egne, distinkte kulturværdier. Det betyder, at liberale værdier spiller en mindre rolle i verden – stik imod Fukuyamas tese om historiens afslutning. Hvad er drivkræfterne bag denne udvikling? Hvordan skal vi forstå andre kulturer? Hvordan kan Vesten blive styrket? Hvad skal vi stille op med konflikterne med Rusland og Kina, og hvad er fremtiden for den arabiske verden? Vi bør opgive det idealistiske, liberale paradigme og i stedet gribe til et realistisk, konservativt paradigme, der er inspireret af Huntington, når vi skal forholde os til international politik.”

Kasper Støvring er ph.d., litterat og kulturforsker. Han er desuden forfatter til en række dagsordenssættende bøger om dansk konservatisme, herunder Blivende Værdier (2004), Sammenhængskraft (2010) og senest Fortællingen om Fredens Europa (2013). Pt. arbejder han på en bog om det store internationale opbrud og fremkomsten af en ny verdensorden. Den udkommer til efteråret på Munch & Lorenzen.