Vi præsenterer: De faste skribenter ved aarsskriftet-critique.dk

Det er med meget stor glæde, at vi idag kan lancere vores nye hold af faste skribenter, der i tiden fremover vil bidrage til aarsskriftet-critique.dk med artikler og indlæg om et bredt emnefelt. Det er vores håb og tro, at dette format kan være med til at løfte og kvalificere den offentlige debat ialmindelighed og den borgerlige i særdeleshed.

Fra vores hold af dygtige skribenter vil I både kunne læse skarpe kommentarer og uforfærdede holdninger, indsigtsfulde analyser, som skærer igennem den daglige støj og perspektivartikler, der kan åbne vores øjne for nye måder at anskue vores verden og virkelighed på. De faste skribenter har selv fastsat deres fokus og vil ligesom bloggere og klummeskribenter på andre medier selv lægge deres linje. Det er planen, at de vil skrive 1-2 artikler om måneden, så nu er der ekstra god grund til at følge med på aarsskriftet-critique.dk. Du kan følge os på Facebook, Twitter eller via Rss-feed.

Skribenterne kort og alfabetisk

David Munk Bogballe er doktorand ved Freie Universität og direktør for virksomheden Munk Bogballe. Han beskæftiger sig særligt med konservativ etik og politisk filosofi. Han har flere gange bidraget til Årsskriftet Critique, Replique og har med en række kronikker om konservativ ideologi markeret sig i den offentlige debat i dagspressen. David er bosat i Berlin og skriver foruden konservativ filosofi særligt om tysk politik.

Jacob Aarslev er cand.mag. i historie og religionsvidenskab fra Syddansk Universitet. Ud over at have bidraget flittigt til såvel Årsskriftet Critique som Replique, er Aarslev en del af det originale hold bag bloggen konservativ reaktion. Han vil bidrage med artikler inden for kultur, samfund og kirke.

Jesper Lundsby Skov er cand.mag. og ph.d.-stipendiat ved Institut for historie ved Syddansk Universitet, hvor han beskæftiger sig med de konstitutionelle begrænsninger for statsmagten i årene 1848-1953. Han skriver til aarsskriftet-critique.dk om spændingerne mellem nationalstaten og globaliseringen ud fra en international vinkel.

Johan Christian Nord er grundtvigsk valgmenighedspræst og desuden ph.d.-stipendiat i tysk på Aarhus Universitet, hvor han arbejder med Schopenhauer-receptionen i dansk åndsliv. Han skriver om kampen og livet, om Danmark og det danske – og om den gamle åndsvirkelighed, som lever i billedernes verden og altid bliver ung igen, når den lille Loke tier, og hjertet begynder at lytte.

Jon Eirik Lundberg er cand.mag. i filosofi, musiker, forfatter og chef for Læsø Kunsthal. Han har desuden flere gange bidraget til Årsskriftet Critique og Replique. Han skriver til aarsskriftet-critique.dk om politisk frihed og dens filosofiske og kunsteriske forudsætninger.

Mikkel Bjørn Sørensen er næstformand i Unge Nye Borgerliges landsorganisation og lærerstuderende. Fra et kulturkonservativt udgangspunkt skriver han om moderne forfaldskultur og forholdet mellem indvandring og nationalstat.

Morten Jarlbæk Pedersen er cand.scient.pol. og ph.d.-stipendiat ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, hvor han arbejder med erhvervsorganisationers indflydelse på lovgivningsarbejdet. Til aarsskriftet-critique.dk skriver han om rammerne for politisk handling i form af institutioner, økonomi og jura.

Simon Hesselager Johansen er cand. mag.i filosofi og kunsthistorie fra Københavns Universitet. Han har skrevet speciale om geniet og det sublimes rolle i Immanuel Kants æstetik. Han har tidligere skrevet om kultur og politik fra et filosofisk og idéhistorisk perspektiv for tidsskrifter som The Murmur, Ræson og Tanken. Simon Hesselager vil bidrage med artikler om det nye antiliberale højre i som international fænomen.

Stefan Agger er cand. scient. pol. og lektor i Samfundsfag og erhvervsøkonomi ved Lemvig Gymnasium samt konservativt kommunalbestyrlsesmedlem og folketingskandidat. Han er desuden formand for Det Konservative Folkepartis uddannelsespolitiske netværk. Han skriver her om  dannelse, kundskaber og det principielle spørgsmål, hvad en skole egentlig er for en størrelse.

Theis Schønning Johansen er stud.theol. ved Københavns Universitet. Han har blandt andet bidraget til tidsskrifter som Nyt Babel og Arken, i hvis redaktion han sidder. Han skriver om kristendom og kirke som kamplads i et stadig mere sækulariseret samfund.

De her præsenterede skribenter får om føje tid desuden følgeskab af to yderligere kapaciteter inden for hver deres felt:

Thomas Gress cand.polit fra Københavns Universitet, dansk-amerikaner, og er vokset såvel ”over-there” som herhjemme. Han har en brændende interesse for samfundsvidenskaben, amerikansk og europæisk historie, og bidrager med sit brede kendskab og interesse for amerikanske samfundsforhold og USA’s internationale rolle.

Jacob Christiansen Senholt er ph.d.-stipendiat i idéhistorie ved Aarhus Universitet og ekspert i det nye højre, højreekstremisme med særlig interesse ofr politisk esoterik. Han har bl.a. undervist på Aarhus Universitet og Folkeuniversitetet og bidraget til danske og internationale forskningspublikationer. Han vil her bidrage både med palæo-libertariansk kommentarer om politik og økonomi samt artikler om det radikale højres idéhistorie.

Desuden vil redaktionerne på Årsskriftet Critique og Replique selv bidrage hyppigere til siden gennem deres private blogs, ligesom det rygtes, at vores legendariske film- og kulturanmelder, Peter Nørgaard, bedre kendt som P.N. har til hensigt atter at indvie os i kulturlivets glæder og rædsler.