Video: Hvad ved vi om ghettoer, integration og ikke-vestlige personer

Vi kan nu bringe foredraget med Hjarn von Zernichow Borberg fra Årsskriftet Critiques årskonference 2019 om status på integrationen lige nu. Ifølge den tidligere kontorchef i integrationsministeriet ser det bedre ud, end vi går rundt og tror.

Om sit foredrag skrev han.

“Er de forskellige etniske grupper i Danmark virkelig så forskellige, når vi ser på f.eks. kriminalitet, uddannelse og økonomi? En stor del af debatten i aviserne og på de sociale medier tager som oftest udgangspunkt i beskrivelser af nogle – ofte ret små – minoritetsgrupper blandt ikke-vestlige personer. Men er ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere virkelig så forskellige fra personer af dansk oprindelse?”

Hjarn von Zernochow Borberg er er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet og tilknyttet Økonomisk Institut som ekstern lektor i Samfundsbeskrivelse. Han er tidligere kontorchef i Udlændingestyrelsen. Derudover er han partner i virksomheden Portfolio Planner ApS og seniorrådgiver samt administrationschef i konsulentnetværket cphfacilitation. Han er desuden forfatter til en række fag- og debatbøger