Om os

Årsskriftet Critique og tidsskriftet Replique udgives af forlaget Munch & Lorenzen. Forlaget er dedikeret udgivelsen af tidsskrifter, samt forsknings- og debatlitteratur med relevans for en engageret og kritisk borgerlig offentlighed.

Årsskriftet Critique og tidsskriftet Replique er uafhængige kultur- og samfundstidsskrifter præget af ambitionen om at udfordre såvel den almindelige samfundsdebat som den specifikt borgerlige og konservative. Det betyder, at vi ikke er bundet til et specifikt standpunkt eller linje, men har som ambition at skabe en platform for en mere kvalificeret idé-, kultur- og samfundsdebat.

Fordi vi er uafhængige af økonomiske og politiske interesser har vi brug for din støtte. Hvis du tror på, at idéer betyder noget, hvis du gerne vil være med til at sikre en kvalificeret samfundsdebat og hvis du tror på, at kulturkampe altid må kæmpes, så håber vi, at du vil støtte os. Du kan læse mere om dine muligheder for at støtte os her.

 Redaktion

Cchrhjemmsidehristian Egander Skov er postdoktor ved NTNU og ph.d. i moderne politisk historie fra Aarhus Universitet, hvor han i en årrække har arbejdet som underviser. Han har skrevet afhandling om dansk konservatismes ideologiske udvikling og bidraget til en række forskellige antologier om ideologi, politik og historie. Ud over at have bidraget til danske og internationale videnskabelige tidsskrifter er Christian Egander Skov en flittig bidragsyder til den offentlige debat. Han er forlagsredaktør ved Munch & Lorenzen og redaktør ved Årsskriftet Critique og tidsskriftet Replique.

J004ens Wendel-Hansen er ph.d. og post.doc. ved Syddansk Universitet samt tidligere adjunkt i moderne historie ved Grønlands Universitet. Han har skrevet afhandling om de danske godsejeres ideologiske standpunkter 1835-1919. Siden har han specialiseret sig i forfatningshistoriske forhold i den vestlige verden i almindelighed, i Danmark i særdeleshed. Foruden at være en hyppigt brugt foredragsholder og blogger på Videnskab.dk har han skrevet en længere række artikler i såvel fagfællebedømte som populærvidenskabelige tidsskrifter. Jens Wendel-Hansen er forlagsredaktør ved Munch & Lorenzen og redaktør ved Årsskriftet Critique.

Rarkphjemmesidesmus Pedersen er cand.mag. i filosofi og litteraturhistorie fra Aarhus Universitet. hvor han har skrevet speciale inden for analytisk filosofi, og har blandt andet udgivet artikler om modernismens litteratur og litteraturkritik. Til daglig arbejder han som konsulent med strategirådgivning. Rasmus Pedersen er forlagsredaktør ved Munch & Lorenzen, redaktør ved Årsskriftet Critique samt ansvarshavede redaktør for tidsskriftet Replique.

AnAO3ders Orris er cand.mag. i historie og litteraturvidenskab fra Syddansk Universitet i Odense og har forskningsmæssigt beskæftiget sig med danske, svenske og tyske forhold efter 1945, herunder omfattende historievidenskabelige undersøgelser af en række mordsager, væsentligst mordet på Olof Palme. Dertil forfatter af kortere og længere kommentarer og kronikker i dagspressen. Til daglig er han digitaliseringskonsulent i den kommunale sektor. Anders Orris er redaktør ved tidsskriftet Replique.

Mimbhjemmesidekael Brorson er stud.theol. ved Aarhus Universitet. Han har løbende deltaget i den offentlige debat, særligt om indvandring, kristendom, EU og værdipolitiske emner i det hele taget. Mikael Brorson er redaktør ved tidsskriftet Replique.

 

 

 

Rasmus Ulstrup Larsen er Cand.merc(fil.) fra Handelshøjskolen i København og podcast-redaktør på aarsskriftet-critique.dk. Han udgiver en bog om kommunitarisme primo 2019.  Han bidrager ofte med konservative indlæg i Jyllands-Posten. Til aarsskriftet-critique.dk skriver han om identitet, etik og eksistens.

Faste kolumnister

Morten Jarlbæk Pedersen er cand.scient.pol., ph.d. og far til tre. Til dagligt arbejder han med politisk-strategisk rådgivning af virksomheder. Til aarsskriftet-critique.dk skriver han om rammerne for politisk handling i form af institutioner, økonomi og jura.

Stefan Agger er lektor på Lemvig Gymnasium, samt tidligere kommunalpolitiker og folketingskandidat. Han skriver på Aarsskriftet-Critique.dk om uddannelse, dannelse og beslægtede emner.

Kasper Thissenius Haunstrup er ph.d.-stipendiat i historie og bondsk vestjyde, der er blevet rørt af den grundtvigianske ånd.  Han er storforbruger af alt, hvad der kaldes populærkultur. På aarsskriftet-critique.dk skriver han bl.a. om politiseringen af denne populærkultur, om historien og den grundtvigianske arv.

Anne-Marie Vestergaard er cand.mag. i litteraturhistorie og filosofi. Underviser på HF-kursus og Folkeuniversitetet og har blandt meget andet skrevet artikler om idé- og værdikamp. Hun har skrevet afhandling om senmoderne litteratur, hermeneutik, pædagogik og dannelse. Hun er Optaget af modernitet og verdslighed og særlig sensitiv overfor poststrukturalisme, identitetspolitik og feminisme – og disse ideologiers blinde vinkler.

Jacob Aarslev er cand.mag. i historie og religionsvidenskab fra Syddansk Universitet. Ud over at have bidraget flittigt til såvel Årsskriftet Critique som Replique, er Aarslev en del af det originale hold bag bloggen konservativ reaktion. Han vil lejlighedsvis bidrage med artikler inden for kultur, samfund og kirke.

Brian Degn Mårtensson er pædagogisk filosof og ansat på Aarhus Universitet, hvor han især beskæftiger sig med N.F.S. Grundtvigs politiske og pædagogiske filosofi. Dertil beskæftiger Brian sig også jævnligt med både teologiske og alment historiske emner. Han har skrevet en lang række bøger om pædagogik, undervisning, videnskabsteori og filosofi. Blandt de seneste bøger er Videnskab og pædagogik, Tilblivelse og tilsynekomst og Konkurrencestatens pædagogik.

Jacob Munk er stud.theol. og forfatter til bogen En langt bedre vej. På aarsskriftet-critique.dk behandler han emner som politisk filosofi, luthersk teologi, betydningen af den fælleseuropæiske kulturelle arv, seksualmoral, poesi og kritisk samtidsanalyse med henblik på at forsvare traditionelle konservative værdiers gyldighed i det post-postmoderne samfund.

Kuzma Pavlov er nationalkonservativ og formand for KU i København. Han er desuden tidligere medlem af Trykkefrihedsselskabets bestyrelse. Derudover er han født i Rusland og følger med i russisk indenrigs- og udenrigspolitikpolitik. På aarsskriftet-critique.dk vil han bl.a. skrive om udenrigspolitik, ytringsfrihed og moderne kulturkamp.

Nikolaj Bøgh er cand.scient.pol. og kommunikationsrådgiver, konservativt medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse og folketingskandidat på Frederiksberg. Han har skrevet bøger og artikler om politisk historie, herunder Brødrene Møller om de fremtrædende konservative politikere Aksel og Poul Møller. På aarsskriftet-critique.dk skriver han om kultur, dannelse, kirke og historiesyn.

Stig Høgh Rasmussen er stud.jur. på Aarhus Universitet. Han er aktiv i Konservativ Ungdom og har bl.a. skrevet for tidsskriftet Paragraf. Derudover er han altid krænket af krænkelseskulturen. På aarsskriftet-critique.dk skriver han om bl.a. retsstaten, udlændingepolitik, de postfaktuelle indspark i debatten og naturligvis krænkelseskulturen.

Magnus Sinding-Jensen er cand. mag. i historie og socialvidenskab fra Roskilde Universitet, hvor han blandt andet har beskæftiget sig med digteren Helge Rode og livanskuelsesdebatten i 1920’erne. Han underviser i samfundsfag i gymnasieskolen og vil bidrage med artikler om kulturkamp, identitet og idehistorie.

P.N. er vores maskerede anmelder og polyglote kulturskribent ved aarsskriftet-critique.dk.