Årsskriftet Critique er et uafhængigt kultur- og samfundstidsskrift. Vores ambition er at udfordre såvel den almindelige kultur- samfundsdebat som den specifikt borgerlige og konservative. Vi skriver om kultur, litteratur, filosofi, politik, samfund, historie og meget mere. Du kan blive abonnent her.

Vores rødder går tilbage til midten af 1960’erne. Vi ikke er bundet til et specifikt standpunkt, men har som mål at skabe rum for en mere kvalificeret idé-, kultur- og samfundsdebat med særlig interesse for emner i relation til den borgerlige idédebat. Du kan læse vores historie her.

Årsskriftet Critique udkommer hvert efterår på tryk, men vi udgiver også mindre artikler og essays online. I tilslutning til Årsskriftet Critique udkommer Replique som onlinetidsskrift med særligt fokus på kultur og anmeldelser på aarsskriftet-critique.dk. Vi er et skrivende fællesskab med en række fast tilknyttede skribenter, ligesom vi bringer artikler, essays, anmeldelser og opinion fra andre. Læs om dine muligheder for at bidrage her.

Årsskriftet Critique udgives af forlaget Munch & Lorenzen. Forlaget er dedikeret udgivelsen af tidsskrifter, samt forsknings- og debatlitteratur med relevans for en engageret og kritisk borgerlig offentlighed.

Redaktion

Christian Egander Skov er historiker og ph.d. i moderne politisk historie fra Aarhus Universitet. Han er forfatter til bogen “Borgerlig Krise” (2022) samt Konservatisme i Mellemkrigstiden (2016). Han forsker i efterkrigstidens centrumhøjre-tænkning og er fast bidragsyder til Berlingske Tidende og Altinget. Desuden modtager af Weekendavisens litteraturpris 2022.

Jens Wendel-Hansen er ph.d. og historiker og arbejder på Center for Grundtvigforskning med Grundtvigs politiske taler. Han har speciale i forfatningshistoriske forhold i den vestlige verden i almindelighed, i Danmark og Grønland i særdeleshed. Han er en hyppigt brugt foredragsholder og har skrevet en længere række artikler i såvel fagfællebedømte som populærvidenskabelige tidsskrifter.

Rasmus Volthers Pedersen er cand.mag. i filosofi og litteraturhistorie fra Aarhus Universitet med speciale inden for analytisk filosofi. Han har blandt andet udgivet artikler om modernismens litteratur og litteraturkritik. Til daglig arbejder han som konsulent med strategirådgivning. Rasmus Pedersen er forlagsredaktør ved Munch & Lorenzen, redaktør ved Årsskriftet Critique samt redaktør ved tidsskriftet Replique.

Anders Orris er cand.mag. i historie og litteraturvidenskab fra Syddansk Universitet i Odense og har forskningsmæssigt beskæftiget sig med danske, svenske og tyske forhold efter 1945, herunder omfattende historievidenskabelige undersøgelser af en række mordsager, væsentligst mordet på Olof Palme. Dertil forfatter af kommentarer og kronikker i dagspressen. Til daglig er han digitaliseringskonsulent i den kommunale sektor. Anders Orris er ansvarshavende redaktør for tidsskriftet Replique.

Mikael Brorson er cand.theol. og ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitet. Han har løbende deltaget i den offentlige debat, særligt om indvandring, kristendom, EU og værdipolitiske emner i det hele taget. Mikael Brorson er redaktør ved tidsskriftet Replique.

Jacob Christian Aarslev er cand.mag. i historie og religionsstudier fra Syddansk Universitet i Odense, hvor han har skrevet speciale om den kirkelige filantropi, der udgik fra Indre Mission, og de politiske holdninger i bevægelsen. Til daglig er han beskæftiget som tekstforfatter. Jacob Christian Aarslev er redaktør ved tidsskriftet Replique.

Faste skribenter

Morten Jarlbæk Pedersen er cand.scient.pol., ph.d. og far til tre. Til dagligt arbejder han med politisk-strategisk rådgivning af virksomheder. Til aarsskriftet-critique.dk skriver han om rammerne for politisk handling i form af institutioner, økonomi og jura.

Anne-Marie Vestergaard er cand.mag. i litteraturhistorie og filosofi. Underviser på HF-kursus og Folkeuniversitetet og har blandt meget andet skrevet artikler om idé- og værdikamp. Hun har skrevet afhandling om senmoderne litteratur, hermeneutik, pædagogik og dannelse. Hun er Optaget af modernitet og verdslighed og særlig sensitiv overfor poststrukturalisme, identitetspolitik og feminisme – og disse ideologiers blinde vinkler.

Jonas M. Hoeck er cand.mag. i litteraturvidenskab, tidligere linjefagsleder på Askov Højskole og nu ph.d.-studerende ved Karlstad universitet. Han skriver for diverse medier og holder foredrag på højskoler og kulturhuse. På aarsskriftet-critique.dk skriver han fra og om forskningens, litteraturens og kulturens verden.

Marianne Wagner er sognepræst på Falster, inkarneret EU-modstander, forfatter til romanen Når den stærke vogter sin gård. Har i mange år deltaget i debatten om især EU og indvandring, tidligere redaktør for Nyt fra Dansk Samling.

Thomas Aastrup Rømer er ph.d. og pædagogisk filosof. Han er seniorkonsulent i Tænketanken Prospekt og forfatter til en lang række bøger om pædagogik, skole og dannelse

Nikolaj Bøgh er cand.scient.pol. og kommunikationsrådgiver, konservativt medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse og folketingskandidat på Frederiksberg. Han har skrevet bøger og artikler om politisk historie, herunder Brødrene Møller om de fremtrædende konservative politikere Aksel og Poul Møller. På aarsskriftet-critique.dk skriver han om kultur, dannelse, kirke og historiesyn.

Michael Böss er dr.phil. og cand.mag. Han er seniorrådgiver ved Tænketanken Prospekt og lektor emeritus fra Aarhus Universitet. Han er desuden tilknyttet Årsskriftet Critique som fast skribent. Han er forfatter til en lang række bøger bl.a. liberalismens vildfarelser – Forsvar for folkestyret (2021) og Nationalitet (2019)

Christian Holst Vigilius er stud.scient.pol. og bachelor på Københavns Universitet samt landsformand for Konservativ Ungdom. Hans politiske kompas er Gud, Konge og Fædreland.

Stig Høgh Rasmussen er jurist fra Aarhus Universitet. Han er aktiv i Konservativ Ungdom og har bl.a. skrevet for tidsskriftet Paragraf. Derudover er han altid krænket af krænkelseskulturen. På aarsskriftet-critique.dk skriver han om bl.a. retsstaten, udlændingepolitik, de postfaktuelle indspark i debatten og naturligvis krænkelseskulturen.

Adam Wagner er mag. art. i historie og forfatter til Danskhed i middelalderen (2015) og Tobak til tiden (2014). Han er foredragsholder samt fast skribent ved aarsskriftet-critique.dk og beskæftiger sig bredt med nordisk historie, særligt med identitets- og kulturhistorie. Han står desuden bag Nordisk Fortidsformidling.

P.N. er vores polyglote kulturskribent ved aarsskriftet-critique.dk.

Få Årsskriftet Critique

Tegn abonnement i dag for 199 kr

CRITIQUE 2023 - Forside