Om os

Årsskriftet Critique og tidsskriftet Replique udgives af forlaget Munch & Lorenzen. Forlaget er dedikeret udgivelsen af tidsskrifter, samt forsknings- og debatlitteratur med relevans for en engageret og kritisk borgerlig offentlighed.

Årsskriftet Critique og tidsskriftet Replique er uafhængige kultur- og samfundstidsskrifter præget af ambitionen om at udfordre såvel den almindelige samfundsdebat som den specifikt borgerlige og konservative. Det betyder, at vi ikke er bundet til et specifikt standpunkt eller linje, men har som ambition at skabe en platform for en mere kvalificeret idé-, kultur- og samfundsdebat.

Fordi vi er uafhængige af økonomiske og politiske interesser har vi brug for din støtte. Hvis du tror på, at idéer betyder noget, hvis du gerne vil være med til at sikre en kvalificeret samfundsdebat og hvis du tror på, at kulturkampe altid må kæmpes, så håber vi, at du vil støtte os. Du kan læse mere om dine muligheder for at støtte os her.

 Redaktion

chrhjemmsideChristian Egander Skov er historiker og ph.d. i moderne politisk historie fra Aarhus Universitet. Han er forfatter til bogen “Borgerlig Krise” (2022) samt Konservatisme i Mellemkrigstiden (2016). Han forsker i efterkrigstidens centurmhøjre-tænkning og er fast bidragsyder til Berlingske Tidende, Altinget og Kristeligt Dagblad.

 

004Jens Wendel-Hansen er ph.d. og historiker og arbejder på Center for Grundtvigforskning med Grundtvigs politiske taler. Han har speciale i forfatningshistoriske forhold i den vestlige verden i almindelighed, i Danmark og Grønland i særdeleshed. Han er en hyppigt brugt foredragsholder og har skrevet en længere række artikler i såvel fagfællebedømte som populærvidenskabelige tidsskrifter.

Rarkphjemmesidesmus Pedersen er cand.mag. i filosofi og litteraturhistorie fra Aarhus Universitet. hvor han har skrevet speciale inden for analytisk filosofi, og har blandt andet udgivet artikler om modernismens litteratur og litteraturkritik. Til daglig arbejder han som konsulent med strategirådgivning. Rasmus Pedersen er forlagsredaktør ved Munch & Lorenzen, redaktør ved Årsskriftet Critique samt ansvarshavede redaktør for tidsskriftet Replique.

 

AnAO3ders Orris er cand.mag. i historie og litteraturvidenskab fra Syddansk Universitet i Odense og har forskningsmæssigt beskæftiget sig med danske, svenske og tyske forhold efter 1945, herunder omfattende historievidenskabelige undersøgelser af en række mordsager, væsentligst mordet på Olof Palme. Dertil forfatter af kortere og længere kommentarer og kronikker i dagspressen. Til daglig er han digitaliseringskonsulent i den kommunale sektor. Anders Orris er redaktør ved tidsskriftet Replique.

 

mbhjemmesideMikael Brorson er cand.theol. og ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitet. Han har løbende deltaget i den offentlige debat, særligt om indvandring, kristendom, EU og værdipolitiske emner i det hele taget. Mikael Brorson er redaktør ved tidsskriftet Replique.

 

Faste skribenter

Morten Jarlbæk Pedersen er cand.scient.pol., ph.d. og far til tre. Til dagligt arbejder han med politisk-strategisk rådgivning af virksomheder. Til aarsskriftet-critique.dk skriver han om rammerne for politisk handling i form af institutioner, økonomi og jura.

Anne-Marie Vestergaard er cand.mag. i litteraturhistorie og filosofi. Underviser på HF-kursus og Folkeuniversitetet og har blandt meget andet skrevet artikler om idé- og værdikamp. Hun har skrevet afhandling om senmoderne litteratur, hermeneutik, pædagogik og dannelse. Hun er Optaget af modernitet og verdslighed og særlig sensitiv overfor poststrukturalisme, identitetspolitik og feminisme – og disse ideologiers blinde vinkler.

Jonas M. Hoeck er cand.mag. i litteraturvidenskab, tidligere linjefagsleder på Askov Højskole og nu ph.d.-studerende ved Karlstad universitet. Han skriver for diverse medier og holder foredrag på højskoler og kulturhuse. På aarsskriftet-critique.dk skriver han fra og om forskningens, litteraturens og kulturens verden.

Nikolaj Bøgh er cand.scient.pol. og kommunikationsrådgiver, konservativt medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse og folketingskandidat på Frederiksberg. Han har skrevet bøger og artikler om politisk historie, herunder Brødrene Møller om de fremtrædende konservative politikere Aksel og Poul Møller. På aarsskriftet-critique.dk skriver han om kultur, dannelse, kirke og historiesyn.

Christian Holst Vigilius er stud.scient.pol. på Københavns Universitet og landsformand for Konservativ Ungdom. Hans politiske kompas er Gud, Konge og Fædreland..

Stig Høgh Rasmussen er jurist fra Aarhus Universitet. Han er aktiv i Konservativ Ungdom og har bl.a. skrevet for tidsskriftet Paragraf. Derudover er han altid krænket af krænkelseskulturen. På aarsskriftet-critique.dk skriver han om bl.a. retsstaten, udlændingepolitik, de postfaktuelle indspark i debatten og naturligvis krænkelseskulturen.

Nicolaj Bang er rådmand i Århus kommune, valgt for Det Konservative Folkeparti. Han underviser desuden i i erhvervsjura og strategi. Han er  tidligere landsformand for Konservative Studerende og vil på aarsskriftet-critique.dk særligt bidrage til Nej til nyt-podcasten, samt konservatisme i hverdagslivet og i den praktiske politik.

Frederik Ambjørn er stud.scient.pol. på Københavns Universitet og arbejder til daglig i Liberal Alliances politiske sekretariat. På aarsskriftet-critique.dk skriver han portrætter af borgerlige tænkere og analyserer aktuelle, politiske problemstillinger fra et borgerligt-liberalt perspektiv.

P.N. er vores maskerede anmelder og polyglote kulturskribent ved aarsskriftet-critique.dk.