HN citat

“Konservatismen tager sit Udgangspunkt fra Staten, ikke den tilfældige, statistiske, den der bestaar af et vist Antal nulevende Individer, men den historisk bestaaende, Spændkraften, Sammenholdet, der er os givet fra de foregaaende Slægtled, og som det er vor Pligt at bevare for de efterfølgende.” ― Harald Nielsen