Velkommen til nye skribenter på aarsskriftet-critique.dk

Så er der kommet et nyt hold skribenter på aarsskriftet-critique.dk. De udgør et stærkt skrivende og meget velkvalificeret hold, der – ligesom vores nuværende skribenter – vil skrive såvel skarpe kommentarer som perspektivrige analyser af aktuelle og i særdeleshed ikke-aktuelle forhold. Men lad os uden yderligere bemærkninger præsentere feltet.

Brian Degn Mårtensson er pædagogisk filosof og ansat på Aarhus Universitet, hvor han især beskæftiger sig med N.F.S. Grundtvigs politiske og pædagogiske filosofi. Dertil beskæftiger Brian sig også jævnligt med både teologiske og alment historiske emner. Han har skrevet en lang række bøger om pædagogik, undervisning, videnskabsteori og filosofi. Blandt de seneste bøger er Videnskab og pædagogik, Tilblivelse og tilsynekomst og Konkurrencestatens pædagogik.

Jacob Munk er stud.mag. i Litteraturhistorie og Religionsvidenskab og har bl.a. udgivet akademiske artikler om tysk og engelsk romantisk poesi. På aarsskriftet-critique.dk behandler han emner som politisk filosofi, luthersk teologi, betydningen af den fælleseuropæiske kulturelle arv, seksualmoral, poesi og kritisk samtidsanalyse med henblik på at forsvare traditionelle konservative værdiers gyldighed i det post-postmoderne samfund.

Kuzma Pavlov er nationalkonservativ og formand for KU i København. Han er desuden tidligere medlem af Trykkefrihedsselskabets bestyrelse. Derudover er han født i Rusland og følger med i russisk indenrigs- og udenrigspolitikpolitik. På aarsskriftet-critique.dk vil han bl.a. skrive om udenrigspolitik, ytringsfrihed og moderne kulturkamp.

Louis Kevin Nordal Hansen er cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet. Han har skrevet speciale om demokratisk overlevelse. Han har arbejdet i Udenrigsministeriet og som underviser ved Institut for Statskundskab. Louis stiller på aarsskriftet-critique.dk skarpt på de aktuelle problemstillinger i forbindelse med identitetspolitik, demokrati og udenrigspolitik.

Nikolaj Bøgh er cand.scient.pol. og kommunikationsrådgiver, konservativt medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse og folketingskandidat på Frederiksberg. Han har skrevet bøger og artikler om politisk historie, herunder Brødrene Møller om de fremtrædende konservative politikere Aksel og Poul Møller. På aarsskriftet-critique.dk skriver han  om kultur, dannelse, kirke og historiesyn.

Rasmus Ulstrup Larsen er Cand.merc(fil.) fra Handelshøjskolen i København og underviser i erhvervsøkonomi og filosofi ved Øregård Gymnasium. Ved Handelshøjskolen skrev han speciale om den filosofiske diskussion mellem liberalisme og kommunitarisme. Han bidrager ofte med konservative indlæg i Jyllands-Posten. Til aarsskriftet-critique.dk skriver han om identitet, etik og eksistens.