Video: “Liberale dilemmaer” af Georg Sørensen

Georg Sørensen. Fotograf: C.M.Pedersen , www.cmpedersen.dk

Danmarks internationalt anerkendte ekspert i international politik, professor emeritus Georg Sørensen deltog i Årsskriftet Critiques årskonference, hvor han talte om den liberale verdensorden og dens krise. Pointen er, at selvom den er i krise,  står den ikke for fald, men har gode muligheder for at bestå, hvis vi træffer de rigtige valg.

Georg Sørensen beskriver sit synspunkt således

“Vi hører ofte, at magtforholdene I verden er fundamentalt ændrede til fordel for opkommende, autoritære magter, og til ugunst for det liberale Vesten. Det er langt hen forkert: hvis vi ser på de faktiske forhold, er Vesten ikke på vej ned; vi er stadig stærkt dominerende, militært, økonomisk, institutionelt og værdimæssigt. Men Vesten har mistet selvtillid siden afslutningen af den kolde krig. I stedet for en ubesværet liberal dominans på globalt plan tårner problemerne sig op. Det hænger sammen med to ting: for det første har Vesten ikke holdt orden I sit eget hus: den liberale økonomiske og politiske model trænger til reform.

For det andet har vi involveret os I en række krige I svage stater (Irak, Afghanistan, Libyen) som ikke kan vindes på den måde vi håbede. Vejen frem er ikke at holde sig helt væk, for der er ikke noget alternativ til en grundlæggende liberal verdensorden. Men den liberale orden fremmes ikke af hybris og dobbeltmoral; vi skal finde en bedre balance mellem respekt for de andre og universelle liberale værdier, både hjemme hos os selv og ude I verden.”

Georg Sørensen er professor emeritus ved Aarhus Universitet og en internationalt anerkendt ekspert inden for international politik. Han har gennem mange år beskæftiget sig indgående med den liberale verdensorden, dens situation, krise og muligheder idag. Han har bl.a. skrevet bogen The liberal world order in crisis fra 2011.