Køn

Kåre Fog punkterer kønsideologiske myter

21. marts 2023
4 minutters læsetid
En ny bog af biologen Kåre Fog gør med videnskabeligt funderede argumenter op med vor tids kønsideologer. Det hævder Lone Nørgaard i sin anmeldelse af bogen Fakta og myter om mænd og kvinder. 

Jeg blev første gang opmærksom på navnet Kåre Fog omkring årtusindeskiftet. På det tidspunkt var jeg meget optaget af ligestilling(s-begrebet) og deltog flittigt i den offentlige debat.

Problemet med debatten var imidlertid, at den stort set kun rummede kvindelige stemmer. Mange af dem hardcore ligestillingsfeminister ligesom mig selv. Indtil jeg blev klogere! Og det gjorde jeg bl.a. med Kåre Fogs hjælp, da han begyndte at tage til orde.

Videnskabeligt til værks

Her var en mand, der gik fuldstændigt videnskabeligt, tørt og u-ideologisk til værks og bare havde gennempløjet det meste af kønsforskningslitteraturen. Både det stof, der bekræftede hans egen opfattelse af grundlæggende biologiske forskelle på de to køn, og den faglitteratur, der modsagde den.

Hans tilgang var i modsætning til adskillige af de kvindelige debattører og de kønsforskere, der underviste i kønsstudier på universitetet. I hvert fald var det en dødssynd at pippe om biologiske forskelle i den sammenhæng – jeg taler af erfaring – og det viser lidt om, hvor korrekt historikeren Thorkild Kjærgaard var i sin daværende kritik af kønsforskningscentrene.

Manderådet

Kåre Fog er biolog af uddannelse. Det meste af sit arbejdsliv har han arbejdet med naturbevaring, specielt genopretning af levesteder for truede arter. Han har skrevet Økologi – en grundbog (1982, 1997) og teksten til Nordens padder og krybdyr (1997). Fra cirka år 2000 har han interesseret sig for forholdet mellem de to køn, herunder for hvordan de medfødte biologiske forskelle ofte undervurderes.

Inden for feltet har han skrevet To køn – tre sandheder (2004), Alfahan eller tøffelhelt (2013), Humaniora – videnskab eller varm luft (2015) og Fire myter om patriarkatet (2018).  Nu er så han aktuel med en ny bog, Fakta og myter om kvinder og mænd, der har en lidt speciel forhistorie. Grundlaget for bogen blev skabt i 2020, da Manderådet, skulle præsentere sig med et antal opslag på Facebook. Kåre Fog påtog sig opgaven med at skrive ikke mindre end 100 tekststykker, og det er disse 100 (nyreviderede og opdaterede) opslag, der udgør det seneste værk.

Forfatteren har bestræbt sig på at dokumentere samtlige påstande med kildehenvisninger, herunder til videnskabelig speciallitteratur. Ærindet med bogen er nemlig, at den skal kunne fungere som et opslagsværk for den læser, der vil være bedst muligt klædt på til at indgå i en diskussion om, hvad der er fakta og myter inden for områder omhandlende piger og drenge, kvinder og mænd.

Ens vilkår

Kåre Fog gør sin indfaldsvinkel helt klar: Kvinder og mænd skal have de samme muligheder og vilkår, hvilket betyder, at de skal være ligestillet i udgangspunktet. Men eftersom de to køn ikke er ens, fører den formelle ligestilling ikke automatisk til lige resultater.

Ligestillingsdebatten i mainstream-medierne, på de alternative platforme og de sociale medier er ofte betændt, fordi den er så politiseret. Og så emotionel. Det betyder, at der er mange emner og vinkler, der sjældent eller aldrig ser dagens lys – typisk fordi de har karakter af ”ubelejlige sandheder”, der ikke flugter med den dominerende diskurs og den politisk-ideologiske dagsorden.

Der er således særdeles gode grunde til, at kvinder og mænd vælger erhverv ud fra lyst og interesse frem for at honorere politiske krav om en mere ligelig kønsfordeling inden for fx pædagog- og sygeplejerske-fagene. Og til at de fleste kvinder ikke kunne drømme om at arbejde 80 timer om ugen for at smykke sig med en direktørpost.

Bogen forsøger at give en så neutral fremstilling som muligt af problemstillingerne, dog med en toning i retning af at formidle kendsgerninger og kilder, der kan nuancere og undertiden direkte modsige mediernes ensidige fortællinger. Forordet understreger, at teksterne hovedsageligt er skrevet ud fra heteroseksuelle mænds synspunkt. Af pladshensyn, fordi – med min tilføjelse: de repræsenterer det store flertal af mænd, lige meget hvor massivt LBGT+bevægelsen bulldozer frem med idiotien ”flydende køn” og 187 kønsidentiteter.

Varedeklaration

Efter at have læst Kåre Fogs bøger To køn – tre sandheder (2004), Alfahan eller tøffelhelt (2013) og Humaniora – videnskab eller varm luft (2015) blev jeg yderligere klar over, hvor velfunderet han var. Lang bedre fagligt polstret end jeg – og Akademias kønsforskere – var og er.

På helt centrale punkter er Kåre Fog og jeg imidlertid grundlæggende enige. Fx om, at der er forskel på mænds og kvinders hjerner. Fx om at der er forskel på mænds og kvinders seksualitet. Fx om at der ligger biologi til grund for erhvervsvalg. Jeg foreslog derfor i slut-tierne Kåre Fog et samarbejde, hvilket i skrivende stund har resulteret i en række fælles kronikker og artikler til dagbladene, til lokalpressen og til netaviser /- tidsskrifter som fx POV, Indblik og Critique.

Dermed har jeg også ”varedeklareret” mig selv i forhold til perspektivet på Kåre Fogs seneste bog, hvorfor en opslagsbog af denne art er vigtig, og hvorfor jeg gerne vil promovere den. Der er nemlig en række myter, der bliver ved med at cirkulere i debatten, og én måde at punktere dem på er ved at fremlægge data og dokumentation for, hvad der er op og ned. Hvad der er sandt, og hvad der er konstruktion og ideologi.

Sandheden er ikke relativ

Jamen sandheden er jo relativ, vil kritikere øjeblikkeligt anføre. Mit svar er: Nej, der er noget, der er sandt, og noget, der ikke er. Og vil man have ’beviser’, kan man fx lægge ud med at læse Kai Sørlanders lille perle af en bog Den rene fornufts struktur. For så at fortsætte med dokumentationen fremlagt i de 100 tekster.

De skal selvfølgelig konsumeres i småbidder, og dette arbejde bliver heldigvis lettet af en klar kapiteloversigt, tydelige indholdsoverskrifter til den enkelte tekst og et omfangsrigt stikordsregister. Summa summarum: Fakta og myter om kvinder og mænd er en god bog at få forstand af og et nyttigt redskab i enhver diskussion om køn og ligestilling.

Kåre Fog: Fakta og myter om kvinder og mænd. Forlaget Herreværelset, 2022.

Lone Nørgaard

Lone Nørgaard er forfatter og cand.mag. i dansk, engelsk og filosofi

Tegn abonnement på Årsskriftet Critique for kun 199,-

CRITIQUE 2023 - Forside

Critique 2023 er netop udkommet

Tegn abonnement i dag for 199 kr

CRITIQUE 2023 - Forside