De Radikale og danmarkshistoriens største menneskehandel

Billede fra Rigsarkivets side: https://www.virgin-islands-history.org/

Af Christian Egander Skov

Idag er det 100 år siden, at Dannebrog for sidste gang gik ned i Dansk Vestindien. Op gik Stars and Stripes og øerne blev nu til Virgin Islands. Det var resultatet af, hvad man polemisk kunne kalde danmarkshistoriens største menneskehandel.

Om selve overdragelsen har historikeren Adam Wagner skrevet godt på sin blog, og det er værd at læse i sin helhed. Han skriver bl.a.

Nu blev disse øer altså overdraget til USA som et led i en handel, hvor USA desuden anerkendte Danmarks overhøjhed over hele Grønland, hvilket var en ikke ubetydelig indrømmelse. Handlen var blevet fuldført, fem timer inden ceremonien skulle finde sted, idet en check på 25 millioner dollar blev overdraget til Danmarks ambassadør i Washington, Constantin Brun.

Wagner har også diverse interessante billeder og filmklip fra den historiske begivenhed. Bl.a. et klip, hvor man har sat den forkerte nationalmelodi på for både Danmarks og USA’s vedkommende. Men se det her.

I år kommer vi til at bruge meget tid på at diskutere Danmarks koloniale fortid. Det er både godt og skidt. Godt er det, fordi man altid må sætte pris på en lejlighed til at tage fortiden op på ny. Nu er der f.eks. udkommet en serie flotte bind om Danmarks kolonifortid. Såre godt. Også her på siden har vi haft anledning til at beskæftige os ikke alene med Vestindien, men også med Grønland, såvel i Årsskriftet Critique som i Replique.

Lidt mere traurigt bliver det med den idelige offentlige debat om undskyldninger for en for længst overstået fortid. Var slaveri og menneskehandel en forbydelse? Ja så sandelig i mine øjne, og vel også i Herrens. Men historien er nu engang ikke et objekt for hverken teologisk eller præsentistisk orienteret moralisme. Vi skal ikke undskylde, men vi skal være bevidste om vores brogede fortid, der rummer såvel roser som tidsler.

Men tilbage til den store menneskehandel i 1917. Det er morsomt at bemærke, at medens de progressive kræfter idag står forrest i køen for at lade Danmark gøre kowtow for opportunistiske erstatningsjægere i Vestindien, der vil slå mønt på Vestens skyldskompleks, så var det netop Det Radikale Venstre, der i sin tid stod bag den største menneskehandel i Danmarks historie, salget af Vestindien til USA.

Det skete efter hemmelige forhandlinger, der vakte voldsom harme blandt oppositionen. Det var konservative kræfter, så som den kreds, der senere blev til Det Unge Danmark – som jeg har skrevet en del om – der ledte kampen mod salget. Folkeafstemningen endte med et flertal for salg af øerne.

Og således blev Dansk Vestindiens sorte befolkning med et amerikanske undersåtter, men ikke borgere. Øernes nye regime var præget af den stærke racisme, som dengang fyldte en del i amerikansk bevidsthed. Om holdningen til øernes indbyggere kan man læse her. 

Mon der blev sendt takkebreve fra øernes befolkning til Det radikale venstre? Jeg tror det ikke.