Af redaktionen Vi er nået til 10. årgang af Årsskriftet Critique. Da vi i sin tid startede, havde […]

Årsskriftet Critique og tidsskriftet Replique udgives af forlaget Munch & Lorenzen. Forlaget er dedikeret udgivelsen af tidsskrifter, samt forsknings- og […]