Sørlanders sandheder

Den danske filosof Kai Sørlander har et omfattende forfatterskab bag sig, der dækker både teoretisk filosofi, etik og politisk filosofi. I denne anmeldelse behandles Sørlanders teoretisk-filosofiske hovedværk, Det uomgængelige fra 1994. Her lancerer Sørlander sit bud på en filosofisk metode, og viser, hvor langt denne kan tage drive filosofien – turen går bl. a. over både naturvidenskab, bevidsthedsfilosofi og etik. Det er med andre ord en omfattende filosofisk rejse, Sørlander udsætter læseren for – spørgsmålet er, om Sørlanders argumenter holder?

 

Naturvidenskaben og induktive videnskaber kan besvare spørgsmålet om, hvordan verden kontingent er. Men hvis vi vil vide, hvordan verden nødvendigvis må være, må vi skride til filosofiens deduktive metode. Fysikken kan fortælle os, at naturlovene er, som de er – men den kan ikke fortælle os, om de kunne være anderledes. Gennem filosofien kan vi undersøge, hvilken del af verden, der ikke kan være anderledes.

Som nævnt er der efter min opfattelse problemer med det principielle omfang af deduktionerne. Det vedrører først og fremmest muligheden for at sige noget a priori om de såkaldte primære objekters sammensætning. […] Det betyder ikke, at Sørlanders deduktioner er forkerte, men det betyder, at de måske skal kvalificeres, og ikke kan regnes for nødvendigt sande, men snarere sande under langt de fleste almindelige betingelser. Det piller ikke ved det imponerende værk, Sørlanders bog udgør.