Traditionens historie

Tradition er blevet et omstridt begreb i den politiske debat, men er fænomenet på vej retur? Tilsyneladende, men ikke uden problemer, hvis man spørger dr. phil. Knud Wentzel, der har skrevet Rend mig… Et essay om tradition. I denne artikel anmelder Rasmus Pedersen Wentzels behandling af traditionen i dag.

Tanken om, at traditionen i det hele taget skulle tage aktiv del i livet er for moderne mennesker næsten utænkelig; når traditionen optræder for det moderne menneske, er det altid som led i selvrealisering. Det er svært at tro på, at alle par, der gifter sig i kirker, bekender sig til den kristne tro. Kirken og den hvide kjole er tradition uden autoritet, smykker, individet hiver op fra ”gamle dage”-skuffen.

Overordnet set er Wentzels korte bog imponerende, først og fremmest fordi den, sin længde i betragtning, er ufatteligt perspektivrig. Dens essayistiske afsnit om traditionen i dag vil være interessante for enhver politisk interesseret, dens korte danske litteraturhistorie trækker nye linjer og opstiller væsentlige skel. Mest af alt udmærker den sig ved at være en grun-dig behandling af et emne, der på trods af at være så omdiskuteret, sjældent bliver beskrevet med så stor viden og skarpsyn.