Redaktionsmøde: Kristen moral og Matador

Critique podcast
Critique podcast
Redaktionsmøde: Kristen moral og Matador
/

Medlemmerne af redaktionerne ved Årsskriftet Critique og Replique debatterer i vores nye podcastrække “Redaktionmøde” aktuelle og uaktuelle emner. I anden del af dette første program diskuterer redaktørerne balladen i Tidehverv og forholdet mellem kristendom og moral. Afslutningsvis kommer vi naturligvis ind på TV-serien Matador, som vi har anmeldt løbede på aarsskriftet-critique.dk.

Dette program er anden del af to. I første del, diskuteres terrorangrebet i Manchester samt indvandringens konsekvenser for Danmark.

Deltagere: Anders Orris, Mikael Brorson og Christian Egander Skov