Hvis De gerne vil forstå Danmark… gak til Statistisk tiårsoversigt

23. august 2023
3 minutters læsetid

Statistisk tiårsoversigt. Allerede flygter Deres øjne opad, og et stort gab trænger sig på. Men hvis De, kære læser, er det mindste interesseret i at forstå, hvad det er for et land, De bor i (og det er De, for ellers læste De ikke dette), så er Danmarks Statistiks udgivelse ”Statistisk Tiårsoversigt” vejen frem. Så tag med mig, kære læser, når vi nu sammen dykker ned et (måske?) tilfældigt uddrag af de mange spændende tal, der beskriver vort samfund.

Færre teaterforestillinger og flere indvandrere

De ved nok, at kulturen i Danmark er på støtten – men vidste De, at der i sæsonen 2021/2022 blev gennemført 13.825 opførelser på de statsstøttede teatre i Danmark?

Det er nogenlunde på niveau med tiden før corona-nedlukningerne, så vi har tilsyneladende taget den statsstøttede kultur til os igen efter to år kun med streaming.

I øvrigt er der kommet flere statsstøttede opsætninger landsdelsscenerne og de små storbyteatre og færre på egnsteatrene. Så ved De da det, næste gang De havner i en ophedet diskussion med Jon Stephensen om dansk kulturlivs økonomi.

Og måske flere af de mange statsstøttede teaterbilletter sælges til indvandrere? Det ville sikkert være godt for integrationen, og der er – ifølge Danmarks Statistik – jo kommet en hel del flere indvandrere og efterkommere til de seneste ti år, så måske nogle af dem har fundet vej til et egnsteater.

580.000 – plus / minus. Det tal kan De lige så godt bide mærke i, for det er ca. antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark.

Og det tal er faktisk næsten 200.000 personer flere end for bare ti år siden. Det fortæller tiårsoversigten os klart og tydeligt. Og den fortæller os også klart og tydeligt, stigningen ikke er sket i ét hop i 2015, da verdenen stod på den anden ende pga. nogle folk på en motorvej.

Næ, stigningen er sket løbende og hele tiden – jo, nogle år mere end andre, men det har altså ikke stået stille på noget tidspunkt. Så blev vi da så meget klogere.

I øvrigt er tallet muligvis undervurderet, da Danmarks Statistik ikke tæller folk med som efterkommer, hvis bare én af forældrene er født i Danmark og har dansk statsborgerskab. Om de også går i teatret, kan tiårsoversigten dog ikke svare på.

Pas på kobberbrylluppet!

Til gengæld kan vi med Danmarks Statistik i hånden konkludere, at det er farligt at blive gift – man risikerer nemlig at blive skilt. Ja, det er måske næppe den store overraskelse – men tiårsoversigten kan da aflive myten om syvårskrisen i ægteskaber.

Mere end hver fjerde skilsmisse sker nemlig, inden ægteskabet har varet i 5 år! Og det tal er faktisk stigende. Danskerne har åbenbart sværere ved at forblive tro mod hinanden.

Som en, der har holdt kobberbryllup for føje tid siden, gør det denne forfatter ondt at konstatere, at 17 procent af alle de ca. 12.000 skilsmisser, der fandt sted i Danmark i 2022, skete i kobberbryllupsalderen, dvs. efter 10-14 års ægteskab.

Det tal er heldigvis lavere end for ti år siden, og det er jo omvendt meget betryggende.

Det er farligt at være mand

Så man jo også bare håbe, at ægteskabet holder længe og ikke afsluttes af en abrupt bortgang. Og her er det især mændene, der skal passe på. Danske mænd har en betydelig overdødelighed i forhold til danske kvinder. Her er vi åbenbart ikke nået så langt med ligestillingen.

Men det går da fremad. 15-årige drenge opfører sig tilsyneladende ikke helt så dumt som for ti år siden, og derfor er deres overdødelighed i forhold til 15-årige piger faldet fra ca. 200 pct. til ca. 80-90 pct. eller sådan.

Det er da en markant fremgang, og hvis De er forælder til en stadig levende 15-årig dreng, kan De godt klappe ham på skulderen for den bedrift (men pas på: for udviklingen er gået den modsatte vej for 20-årige mænd, og din 15-årige søn rammer sandsynligvis denne farlige alder på et tidspunkt).

Det er dyrt at være dansker

Hvis Deres 15-årige søn ellers overlever, kan De jo tage ham med i det statsstøttede teater sammen med én af de ca. 580.000 ikke-vestlige indvandrere eller efterkommere.

Og mens De nyder en opsætning på det mindre storbyteater (det er jo gået tilbage for egnsteatrene, erindrer De nok!), kan De tænke på, at Deres skattepenge ikke kun går til denne forestilling. De – og alle andre indbyggere i dette land – har også betalt ca. 550 euro til EU.

Men måske nogle af disse penge også er gået til teatre. Det kan tiårsoversigten desværre heller ikke lige svare på.

Hvorom alting er. Hvis De vil forstå Danmark, så tæl ting. Penge, adfærd, folk. Det har Danmarks Statistik heldigvis gjort for os, og så kan vi jo alle blive lidt klogere på os selv.

Morten Jarlbæk Pedersen

Morten Jarlbæk Pedersen er cand.scient.pol., ph.d. og far til tre. Til dagligt arbejder han med politisk-strategisk rådgivning af virksomheder.
Til aarsskriftet-critique.dk skriver han om rammerne for politisk handling i form af institutioner, økonomi og jura.

Tegn abonnement på Årsskriftet Critique for kun 199,-

CRITIQUE 2023 - Forside

Få Årsskriftet Critique

Tegn abonnement i dag for 199 kr

CRITIQUE 2023 - Forside