Ny redaktør ved Replique

Det er med stor glæde, at vi kan byde velkommen til vores nye redaktør ved Replique – Årsskriftet Critques kulturelle sidevogn. Cand.mag. Jacob Aarslev.
Jacob Aarslev er mangeårig skribent ved tidsskriftet og endog veteran for vores forløber “Konservativ Reaktion”.
Ved samme lejlighed er det os en glæde at byde velkommen til cand.mag. Anders Orris som ansvarshavende redaktør ved samme tidsskrift.
Cand mag. Rasmus v. Pedersen, der har været ansvarshavende siden Repliques start i 2011 og sidder i Årsskriftet Critiques redaktion fortsætter i redaktionen.