Integration ghetto

Fra foregangsland til skræk og advarsel: om Sverige i tiden

8. december 2021
2 minutters læsetid
Vi bringer et uddrag fra redaktør og historiker Anders Orris’ artikel Fra foregangsland til skræk og advarsel om vor svenske brødres deroute over de seneste mange år, i takt med landets idealistiske favntag med multikulturalismen. Men Sveriges fald handler ifølge Anders Orris ikke alene om indvandring, men nok så meget om de sociale og kulturelle udviklingslinjer, der ledte til den svenske virkelighed anno 2021. Tegn abonnement her.

Ved siden af Danmark ligger Sverige. Her bor vort broderfolk – og en hel del andre. Sverige er stort, arealmæssigt omtrent ti gange større end Danmark, og afstanden fra den dansk-tyske grænse til Skagen modsvarer blot lidt mere end halvvejen fra Malmø til Stockholm.

Kører man denne tur, eller turen langs vestkysten fra Malmø mod Göteborg, anes også landskabernes førhen naturlige grænse. Det ses, at det gamle danske land her ligner det tilbageværende, hvorimod der nord for landskabsgrænserne ses skove, søer, slugter og klipper, vi ikke har mage til i Danmark. Længere oppe end Stockholm og søerne Vänern og Mälaren: det virkeligt fjeldhøje nord, hvor de færreste har været. Det er langt borte. 

Den kulturelle forbindelse mellem Danmark og Sverige er århundredgammel. Hvordan står det til med den i dag? Jo, mennesker imellem findes den da. For danskernes vedkommende er der ødegårdene, besøg i Malmø, i Stockholm en sjælden gang og så den for tiden gunstige vekselkurs’ tiltrækningskraft. Som spredt identitetsmarkør ses danskindregistrerede Volvo’er og Saab’er. Dejlige biler, i øvrigt. Nærværende artikels forfatter kører Volvo 960.

For svenskernes vedkommende er det omvendt dyrt i Danmark for tiden, men de kommer her – i deres store campingbiler for at opleve den fri og for dem billigere udskænkning og så i transit til det Europa, de føler sig noget på afstand af. Turen for danskere hinsidan anbefales forresten: pengene rækker som nævnt længere, broderfolket er forekommende, mere samtalende end man tror, ordentlige, men bortset fra skåningerne, så interesser Danmark dem meget lidt. Hvorfor Sverige bør interesse os – ja, det skal nærværende artikel forsøge at give svar på, set i et historisk og samtidsanalytisk perspektiv.  

Der er nemlig mere til dette ulige forhold. Sverige er som nævnt større end Danmark og set i det globale perspektiv vel middelstort. Hvad økonomi angår, så opgør den internationale valutafond løbende landenes bruttonationalprodukter, og Sverige er i en sådan opgørelse verdens omtrent 25. største økonomi, ikke korrigeret for købekraft.

På niveau med Polen og Thailand, der er henholdsvis cirka fire og seks gange så mange indbyggere. Den svenske økonomi er dog blot henved en halv gang større end Danmarks og Norges, til trods for at svenskerne er dobbelt så mange som hvert af de to lande. Alt sammenfattet er Sverige dog netop middelstort, altså ubetinget storebrornationen i Skandinavien og Norden, men stadig ikke stort nok til at kunne diktere sine egne vilkår.

Det er dog nok en god idé med nogle anskueliggørende, dog historiske, eksempler på, hvorfor Sverige er størst og lidt for sig selv, her i Norden og Skandinavien, set fra et dansk perspektiv.

Vil du læse hele Anders Orris’ artikel om Sverige vej mod faldet? Så tegn abonnement på Årsskriftet Critique. Det koster 199 kr. om året. I år får du 222 siders borgerlig og konservativ idé- og samfundsdebat. Læs om det her.

Tegn abonnement her

 

Anders Orris

Anders Orris er cand.mag. i historie og litteraturvidenskab og medudgiver af nærværende tidsskrift.

Tegn abonnement på Årsskriftet Critique for kun 199,-

CRITIQUE 2023 - Forside

Få Årsskriftet Critique

Tegn abonnement i dag for 199 kr

CRITIQUE 2023 - Forside