Kasper Støvring: Den nye verdensorden

Så er vi endelig nået så langt, at vi begynder at kunne offentliggøre talere til vores store konference 25/2 på Aarhus Universitet. Husk at tilmelde dig konference og evt. spisning efterfølgende her. Deltagelse koster kun 100 kr. for abonnenter og 150 kr. for andre.

Første taler er en af moderne dansk nationalkonservatismes intellektuelle topnavne, nemlig litterat og kulturforsker Kasper Støvring. Kasper Støvring er forfatter til en række dagsordenssættende bøger om dansk konservatisme, herunder Blivende Værdier (2004), Sammenhængskraft (2010) og senest Fortællingen om Fredens Europa (2013). Pt. arbejder han på en bog om det store internationale opbrud og fremkomsten af en ny verdensorden. Den udkommer til efteråret på Munch & Lorenzen.

Om sit foredrag skriver Kasper Støvring:

“Vi er indtrådt i en ny, multipolær verdensorden, hvor Vesten er blevet svagere samtidig med, at andre civilisationer er blevet styrket ved at gøre det modsatte af Vesten: ved at revitalisere deres egne, distinkte kulturværdier. Det betyder, at liberale værdier spiller en mindre rolle i verden – stik imod Fukuyamas tese om historiens afslutning. Hvad er drivkræfterne bag denne udvikling? Hvordan skal vi forstå andre kulturer? Hvordan kan Vesten blive styrket? Hvad skal vi stille op med konflikterne med Rusland og Kina, og hvad er fremtiden for den arabiske verden? Vi bør opgive det idealistiske, liberale paradigme og i stedet gribe til et realistisk, konservativt paradigme, der er inspireret af Huntington, når vi skal forholde os til international politik.”

Læs mere og tilmeld dig årskonferencen allerede i dag.