Livet på samfundets bund

Det er sværere at slippe ud af fattigdom i dagens England end det var for 60 år siden: Offertænkning og velfærdsstat fastholder mennesker i troen på, at de ikke har noget vedvarende ansvar for deres egen tilværelse, og velmenende forsøg på at bortforklare dette ansvar fastholder en stor gruppe i åndelig fattigdom. Sådan skriver den britiske Theodore Dalrymple, der baserer sine skrifter på erfaringer som bl.a. fængselslæge. Dalrymples værk Livet på samfundets bund gennemgås her af Jonatan Forsberg-Gillving.

Theodore Dalrymple forklarer, at det i dagens England er langt vanskeligere at løfte sig ud af fattigdom end det var, da hans mor kom til landet som nødlidende jødisk flygtning fra den nazistiske regime under anden verdenskrig. Den største forskel nu fra da er, at der nu er en stærk velfærdsstat med en overflod af velmenende love, der er sat i verden for at forebygge fattigdom og at der i dag er en kultur, der benægter, at der findes gode og dårlige valg. Et tyranni i kraft af mangel på fordømmelse.


Bogen rejser en advarsel mod at den pjalteproletariske fortolkning af livet populariseres og derfor genfindes højere oppe i det sociale hierarki: En pseudointellektuel opfattelse af, at vold og kriminalitet er en naturlig del af livet som kommer fra menneskelige instinkter accepteres, snarere end at dyrke en forståelse for, at det skal fordømmes for at ikke formere sig.

Støt kulturkampen!

Tak fordi du læser vores artikler. Hos Årsskriftet Critique ønsker vi at udfordre samfundsdebatten og særligt udvikle den borgerlige og konservative samfundskritik. Derfor kræver vi heller ikke betaling for vores online-stof og har ikke tænkt os at gøre det.

Men vi har ingen reklameindtægter, ingen rige onkler og ingen adgang til offentlig støtte. Derfor er vi afhængige af dit økonomiske bidrag for at holde gryden i gang. Vi tager med glæde imod bidrag af alle størrelser.

Ved at støtte os, støtter du en fremtid for en velfunderet, nuanceret borgerlig idé- og samfundsdebat og er med til at brede den borgerlige samfundskritik ud til flere. Ved brug af Paypal kan du sågar oprette en fast månedlig donation. Vi takker for dit bidrag.

Støt Årsskriftet Critique via MobilePay!