Schmitt på dansk

Den konservative retsfilosof Carl Schmitt er en kontroversiel figur, men har for nylig oplevet fornyet interesse fra både højre- og venstrefløj. Hvad er det ved Schmitts tænkning, som mange har fundet relevant i dag? Søren Hviid Pedersen har skrevet den første danske introduktion til Carl Schmitt, der her anmeldes af Jacob C. Senholt.

For Schmitt er det det politiske der gør en forskel mellem det liv, der har betydning, alvor og konsekvenser, og det liv, der blot leves, bevidstløst, ufarligt og ligegyldigt. Det politiske moment giver menneskets liv ind hold og betydning i kraft af dets alvorlighed, som består i det forhold, at det politiske i sin yderste konsekvens kan resultere i krigen. 

Udover 11. september og krigen mod terror som forklaring på Schmitts genkomst som tænker, har man især på venstrefløjen bidt sig fast i Schmitts kritik af liberalismen, hvorimod det blandt andet er hans konservatisme og hans tanker om krigens politiske rolle, der har gjort ham populær blandt borgerligere intellektuelle.