Ikke til højre, ikke til venstre – men fremad

Dansk politik er præget af ligegyldig symbollovgivning og en tendens til lovgivning på baggrund af enkeltsager. Sådan lyder Mette Bocks dom over Folketinget, hvor de presserende spørgsmål om Danmarks fremtid er trængt i baggrunden af knivlov og betalte madpakker. Hvordan skaber vi varigt arbejdspladser? Hvordan sikrer vi et rigt og frit kulturliv i Danmark? Og måske vigtigst: Hvordan skaber vi igen en fornemmelse af fællesskab, et fælles projekt? De spørgsmål bør ifølge Bock stå langt højere på dagsordenen.

Jeg kan ikke lade være med at tænke på den franske filosof Alexis Tocqueville (1805-1959), der efter en rejse til Amerika i 1830`erne beskrev sine bekymringer for velfærdsstatens udvikling under demokratiet. Han udtrykker stærk bekymring for, at staten i sin stræben efter at skabe lighed kommer til at kvæle friheden. Han advarer om, at staten bliver altfavnende, den kommer til at ordne alle borgernes forretninger, den vil gøre borgerne fremmede for hinanden, og ja, spørger han – hvorfor ikke også befri borgerne med det besvær, det er at leve? Jeg tænker også tit på vores egen Grundtvig (1783-1872), der i 1850 kraftigt advarer mod udviklingen af ”…en Staatskirke, et tvunget Skolevæsen, Laugsvæsen og Fattigvæsen, en meget for talrig og begunstiget embedsstand, en i længden utaalelig Krigsstand, og i det hele et tomt og dødt Stats-Begreb,,der næsten har opslugt det levende Folke-Begreb….”


Der står vi så nu, lige på den plet, hvor de gamle, skarpe åndskæmpers forudsigelser nærmest profetisk er blevet til virkelighed. Ikke af ond vilje, men fordi vi ikke tidsnok fik sat bremsen i, og lod staten fortsætte sit vokseværk langt ud over rimelighedens grænse.