At finde vej

4. august 2012
1 minuts læsetid

I mellemkrigstiden var Europa præget af en både åndelig og materiel krise, som blev et centralt tema i mange af tidens forfatterskaber. Således også den konservative Jacob Paludan, der med et grundlæggende pessimistisk livssyn beskriver menneskets eksistentielle problemer i den moderne, retningsløse verden. Mia Egander Skov giver her en beskrivelse af Paludans hovedværk Jørgen Stein og ikke mindst dets rolle i den såkaldte livsanskuelsesdebat, hvor tilhængere af en mere åndelig tilgang til tilværelsen kritiserede den brandesianske materialisme.

Jacob Paludan fortjener at blive læst igen, for selvom hans skønlitterære forfatterskab kredsede om skildringen af én bestemt epoke, hvis åndskrise han kunne anskue indefra, rummer et værk som Jørgen Stein noget universelt – eller i hvert fald noget endnu gyldigt: Menneskets forsøg på at finde vej i en tilværelse, hvor den selvfølgelighed, hvormed traditionen tidligere udstak retningen, er blevet ophævet.

Paludans samtidskritik udviklede sig i hans skønlitterære mellemkrigstidsforfatterskab ikke i en opbyggelig retning. Han fastholdt kritikken, og når han og tidens konservatisme ikke for alvor kunne finde hinanden, var det vel, fordi hans kritik også ramte den kollektivisme, eller med Stangerups ord ’autoritet’, hvori de øjnede svaret på åndskrisen. Paludan forblev individualisten, der netop som sådan måtte stå i opposition til en samtid, hvor individualismen allerede havde udartet og afviklet sig og ikke kunne reetableres på fortidens grundlag, men hvor alle løsningsforslag tværtimod pegede mod kollektivismen.

Tegn abonnement på Årsskriftet Critique for kun 199,-

CRITIQUE 2023 - Forside

Få Årsskriftet Critique

Tegn abonnement i dag for 199 kr

CRITIQUE 2023 - Forside