At finde vej

I mellemkrigstiden var Europa præget af en både åndelig og materiel krise, som blev et centralt tema i mange af tidens forfatterskaber. Således også den konservative Jacob Paludan, der med et grundlæggende pessimistisk livssyn beskriver menneskets eksistentielle problemer i den moderne, retningsløse verden. Mia Egander Skov giver her en beskrivelse af Paludans hovedværk Jørgen Stein og ikke mindst dets rolle i den såkaldte livsanskuelsesdebat, hvor tilhængere af en mere åndelig tilgang til tilværelsen kritiserede den brandesianske materialisme.

Jacob Paludan fortjener at blive læst igen, for selvom hans skønlitterære forfatterskab kredsede om skildringen af én bestemt epoke, hvis åndskrise han kunne anskue indefra, rummer et værk som Jørgen Stein noget universelt – eller i hvert fald noget endnu gyldigt: Menneskets forsøg på at finde vej i en tilværelse, hvor den selvfølgelighed, hvormed traditionen tidligere udstak retningen, er blevet ophævet.

Paludans samtidskritik udviklede sig i hans skønlitterære mellemkrigstidsforfatterskab ikke i en opbyggelig retning. Han fastholdt kritikken, og når han og tidens konservatisme ikke for alvor kunne finde hinanden, var det vel, fordi hans kritik også ramte den kollektivisme, eller med Stangerups ord ’autoritet’, hvori de øjnede svaret på åndskrisen. Paludan forblev individualisten, der netop som sådan måtte stå i opposition til en samtid, hvor individualismen allerede havde udartet og afviklet sig og ikke kunne reetableres på fortidens grundlag, men hvor alle løsningsforslag tværtimod pegede mod kollektivismen.

Støt kulturkampen!

Tak fordi du læser vores artikler. Hos Årsskriftet Critique ønsker vi at udfordre samfundsdebatten og særligt udvikle den borgerlige og konservative samfundskritik. Derfor kræver vi heller ikke betaling for vores online-stof og har ikke tænkt os at gøre det.

Men vi har ingen reklameindtægter, ingen rige onkler og ingen adgang til offentlig støtte. Derfor er vi afhængige af dit økonomiske bidrag for at holde gryden i gang. Vi tager med glæde imod bidrag af alle størrelser.

Ved at støtte os, støtter du en fremtid for en velfunderet, nuanceret borgerlig idé- og samfundsdebat og er med til at brede den borgerlige samfundskritik ud til flere. Ved brug af Paypal kan du sågar oprette en fast månedlig donation. Vi takker for dit bidrag.

Støt Årsskriftet Critique via MobilePay!