Tommy Ahlers viser, at Venstre savner Helge Sanders åndløshed

Af Stefan Agger

Da jeg normalt er skeptisk af natur var min første indskydelse, at ideen om Tommy Ahlers i spidsen for de danske universiteter er en forfærdelig ide. Da jeg også samtidig priser mig som en venlig og høflig type, så er jeg parat til at give manden Tommy Ehlers en chance for at bevise sit værd på posten. Der er dog noget han bør få det rene med det samme, så jeg håber du læser med her Tommy Ahlers.

Når ideen om en iværksætter og erhvervsmand i spidsen for universiteterne er så skidt, er det fordi det spiller alt for oplagt ind i den instrumentelle logik der fatalt hersker over den uddannelsespolitiske debat i Danmark.

Den evindelige diskussion om hvad vi skal leve af i fremtidens Danmark har inficeret debatten om uddannelse i en sådan grad at det overskygger alt andet: ”Hvad skal det nytte?”, er således blevet det vigtigste mantra i både mange partier, hos KL, DI og rækker af andre interesseorganisationer, og i ministerierne selv. Det dækkes ind under mange dagsordner som PISA-fokus, innovation, digital dannelse, kompetencer og kreativitet, men endemålet er altid det samme: uddannelse forstået næsten udelukkende som erhvervspolitik.

Men universiteterne er ikke en erhvervs- eller arbejdsmarkedsinstitution. På universiteterne burde den frie og kritiske tanke herske. Deres formålet er noget så vidtløftigt som at søge den til enhver tid bedst mulige sandhed om eksistensen og Universet: Hverken mere eller mindre.

Det var derfor et lys i mørket da Esben Lunde Larsen som minister for området eftersøgte lidt mere ånd i debatten om universiteterne, og endnu etlys, da Søren Pind satte fokus på filosofikum og mere dannelse. Nu signalerer valget af Ahlers, at man i Venstre savner Sanderismen, der bygger på Helge Sanders forfærdelige og åndløse ordspil ”Fra forskning til faktura”.

Jeg håber derfor der er mere i Tommy Ahlers end ideen om iværksætteren, erhvervsmanden og den digitalt begejstrede McKinsey-mand. Jeg håber han gemmer på en stærk veneration for videnskab og dens storslåede historie, og jeg håber han får tårer i øjnene og susen for ørerne når han tænker på navne som Thukydid, Empedokles, Galileo, Einstein, Bohr, Linné, Erasmus, Durkheime, Comte, Curie, Heisenberg, Weber, Pasteur, Friedman, Newton, Darwin, Edison, Kepler, Planck, Waltz, Morgenthau, Descartes, Fermat og mange andre.

Så velkommen til Tommy Ahlers, du står nu med en del af ansvaret for noget meget større end blot hvad Danmark skal leve af i fremtiden – du står med ansvaret for at videreføre den vestlige civilisation og kultur.


Stefan Agger er cand. scient. pol. og lektor i samfundsfag og erhvervsøkonomi ved Lemvig Gymnasium samt formand for Det Konservative Folkepartis uddannelsespolitiske netværk. Han skriver her om  dannelse, kundskaber og det principielle spørgsmål, hvad en skole egentlig er for en størrelse.