Årsskriftet Critique

Årsskriftet Critique bringer artikler fra og om den konservative og borgerlige kultur-, idé- og samfundsdebat.

Årsskriftet indeholder både artikler, der belyser aktuelle idépolitiske spørgsmål og artikler, der behandler forskellige historiske, kulturelle, politiske emner.

Årsskriftet Critique udkommer hvert efterår og indeholder ca. 150-200 siders siders forskning, formidling, essays, polemik, politik og debat.

Seneste udgave indeholder artikler om bl.a. “woke”, Trump, Brexit, Reformationen, Sveriges sammenbrud, livsstilsliberalismens vildfarelser, nyere litteratur, konservative kulturkrigere, Heidegger og hjemstavnskonservatisme, modoplysningens attraktion, Helge Rode og ikke mindst truslen fra Kina.

Med artikler af Kasper Støvring, Søren Hviid Pedersen, Michael Böss, Brian Degn Mårtensson, Jon Gissel, Rasmus H.C. Dreyer, Morten Jarlbæk Pedersen, Anne-Marie Vestergaard, Anders Storgaard, Frederik Thomsen, Magnus Sinding-Jensen og Anders Orris.

BESTIL ÅRSSKRIFTET HER

Redaktionen består af  cand. mag., ph.d. Christian Egander Skov, cand.mag., ph.d. Jens Lei Wendel-Hansen og cand.mag. Rasmus Pedersen.

Årsskriftet Critique er en videreførelse af Konservative Studenters gamle studentertidsskrift Critique, der udkom første gang i 1964 og sidste gang i 2007. Siden Critique blev til Årsskriftet Critique har det udviklet sig til det ledende borgerlige og konservative idétidsskrift og er blevet anmeldt en række steder.

Redaktionen kan kontaktes på info@aarsskriftet-critique.dk

Ønsker du at opsige dit abonnement kan du altid skrive til bestilling@aarsskriftet-critique.dk

ISSN: 1903-4180