Årskonference 2024: Den frie ånds krise på universitetet

4. januar 2024
4 minutters læsetid
Det er med stor glæde, at vi inviterer til årets store kulturkonservative begivenhed: Årsskiftet Critiques årskonference. I år handler det om Den frie ånds krise på universitet. Læs mere herunder. I samarbejde med Tænketanken Prospekt og Konservative Studenter. Seneste tilmelding 18/2. Tilmelding her eller i link nedenfor.

Siden den første Fogh-regering blæste sin egen kulturkamp i gang, og Helge Sander i sidesporet hertil udmålte vejen fra forskning til faktura, har der været åbnet for en ny, bredere politisk kamp om universiteterne i Danmark. Det drejer sig om de højere læreanstalters opgaver.

Hvem – eller hvad – er de i sidste ende forpligtede overfor? Sandhedssøgen, formidling og fri forskning? Virksomheder og erhvervsliv? Arbejdsmarkedet? Dette års debat og efterfølgende beslutninger om forkortning af kandidatuddannelser kan tyde på det.

Men der er mere på spil i disse kritiske år for landets universiteter end blot, hvad der udgår fra Christiansborg.  Der er ikke kun kamp om universiteterne – men også i universiteterne. Og det rejser talrige spørgsmål, hvis besvarelse er afgørende, ikke kun for de akademiske institutioner, men for vores hele kultur og samfund.

Så længe der har været katedre og pulte at tale fra, har der også været spørgsmål om, hvad der skulle eller kunne siges – og af hvem. Også der havde det stor betydning langt uden for universitetets mure.

Det seneste årti har imidlertid afsløret nye brudlinjer og mulige skilleveje.

Hvad betyder den latente trussel om woke-inspireret censur og mulig selvcensur for forskningsfriheden og for ånden og sandheden, der har sin plads i auditorierne? Måske har tiden glemt, at det klare, skarpe lys ikke blot skal skues – men også kunne tåles.

Har universiteterne og navnlig humaniora fundet og ramt sin egen akilleshæl med årtiers omfavnelse af postmodernisme og tilsyneladende opgivelse af strengere sandhedskriterier? Eller skal man søge dybere for at finde de egentlige grunde? Arver universiteterne i virkeligheden generationers dannelsestab fra skoler og gymnasier? I sidste ende fra vores egne danske hjem?

Forhåbentlig badet i himmelsk forårslys stiller Critiques Årskonference i 2024 skarpt på de kritiske tilstande i og omkring landets universiteter og den betydning, det har i tidens store kulturelle spørgsmål.

Program

12.30 Velkomst og introduktion v. ordstyrer Mikael Jalving

12.45 Thomas Aastrup Rømer: Universitetet og dets fjender

De moderne danske universitetet er i dag underlagt stærke ledelser og strategier, der skal medvirke til at løse samfundets udfordringer. Det lyder måske godt, men desværre har det ikke noget med et universitet at gøre, oftest endda tværtimod. Thomas Aastrup Rømer var indtil sin fyring fra Danmarks Pædagogiske Universitet under Aarhus Universitet en stærk intern kritiker af opløsningen af universitetet.

Med udgangspunkt i bogen Universitetet og dets fjender, der udkommer dagen inden konferencen, taler Thomas Aastrup Rømer om  centrale aspekter af universitetets grundlæggende filosofi, herunder begreber som sandhedskærlighed, intellektuelt engagement, akademisk republik og universitetets ansvar.

13.45 pause

14.00 Nils Gunder Hansen: Universitetsliv i to tidsaldre

Som ung forskerspire var Nils Gunder Hansen i årene 1985-92 ansat ved Litteraturvidenskab, Københavns Universitet. Derefter kom han ud i dagspressen som redaktør og journalist i 16 år. Da han som professor kom tilbage til universitetet i 2008 var meget forandret.

Foredraget vil både handle om hvordan han har oplevet disse to, ikke mindst for Humaniora, meget forskellige tidsaldre på universitetet og hvordan det var at se universitetet “ude fra samfundet”. Det skal også handle om, hvor meget godt, der var i studentermarxismen, hvorfor universitetet aldrig har venner eller alliancepartnere uden for universitetet, hvorfor pengene er blevet det store eventyr på universitetet og ikke mindst, hvorfor idealet om “arbejdsmarkedsrelevans” er en større trussel mod universitetet end woke.

15.00 Kaffe og kage

15.30 Marianne Stidsen: Universiteternes ødelæggelse og det borgerlige sløvsind

I øjeblikket ser vi over hele den vestlige verden universiteter, der er ved at blive smadret indefra af militante aktivister. Navnet på den nye bevægelse er ’woke-feminisme’ eller ’nyfeminisme’, hvor den klassiske marxistiske klassekamp udskiftes med køns- og identitetskamp.  Det handler om det totalt ligestillede samfund, hvor alle marcherer i takt i den samme retning.

I dette foredrag vil  Marianne Stidsen beskrive ødelæggelsen, der er gået uhyggeligt hurtigt, ud fra sin egen personlige historie. I foråret 2018 gik hun ind i den allerede på det tidspunkt betændte MeToo-debat. Mindre end fem år senere var hun tvunget til at forlade sin lektorstilling gennem 25 år på Københavns Universitet. Det skal også handle om den borgerlige eftergivenhed over for denne udvikling.

16.30 pause

16.40 panel med alle deltagerne

 

Om talerne

  • Thomas Aastrup Rømer er ph.d., pædagogisk filosof og forfatter til en lang række bøger om pædagogik, skole og dannelse. Han er i dag seniorrådgiver ved Tænketanken Prospekt og 23. februar udgiver han bogen Universitetet og dets fjender.
  • Nils Gunder Hansen er ph.d. i litteraturvidenskab og professor emeritus ved Institut for Sprog- og Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet. Han har desuden været redaktør og skribent ved Berlingske Tidende og Kristeligt Dagblad. Derudover er han forfatter til flere bøger om litteratur- og åndshistorie.
  • Marianne Stidsen er dr.phil. i litteraturhistorie og fhv. lektor ved Københavns Universitet. Hun er desuden medlem af Det Danske Akademi. Udover en række bøger inden for sine litterære forskningsområder har hun senest udgivet bøgerne Med lov skal land nedbrydes, Køn og identitet – et spadestik dybere og Den nordiske #metoo-revolution.
  • Mikael Jalving er historiker, ph.d. og forfatter til bøger som Forsvar for almindeligheden, Danmark under angreb samt Søren Krarup og hans  tid. Han har igennem mange år været fast tilknyttet skribent ved flere danske medier herunder Berlingske Tidende og senest Jyllands-Posten.

 

Praktisk information

Tid: lørdag d. 24. februar kl. 12.30-17.30

Sted: Preben Hornung-stuen, Studenternes hus, Frederik Nielsens vej 2-4, 8000

Pris: 125 kr. for abonnenter på Årsskriftet Critique. 175 kr. for ikke-abonnenter.

Prisen inkluderer deltagelse samt eftermiddagskaffe og kage. Der vil kunne købes øl og vand til billige penge under konferencen. Sidste tilmelding 18/2

Middag koster 150 kr. Der vil kunne købes øl, vin og vand til middagen.

Konferencen er arrangeret i samarbejde med Tænketanken Prospekt og Konservative Studenter på Aarhus Universitet.

Arrangementet er udsolgt. Skriv til info@munch-lorenzen.dk for venteliste.

Tegn abonnement på Årsskriftet Critique for kun 199,-

CRITIQUE 2023 - Forside

Få Årsskriftet Critique

Tegn abonnement i dag for 199 kr

CRITIQUE 2023 - Forside