Da AI skulle hjælpe vores redaktør opdagede han, at maskinen er dement

Af Christian Egander Skov

Der er megen hype om kunstig intelligens. Ikke mindst ChatGPT. Jeg er på en gang fascineret og frastødt. Det første fordi perspektiverne er enorme, som Mikkel Andersson har redegjort for i en spændende artikel på Kontrast.

Ikke mindst dens evne til at knuse menneskelig civilisation hæfter man – som en slags kulturkonservativ dystopiker eller deklinolog – sig ved med næsten barnlig begejstring. Mmmm…Verdensbranden.

Men i mellemtiden er perspektivet, at den kan hjælpe os med en masse trælse småopgaver. Korrektur, synopser, sammenfatninger, dispositioner –  “tyg maden for mig, mor”. Det kan kun ende godt.

Det frastødende kommer af, at jeg som et menneske, der til dels lever af at skrive ting og sager, kan være bekymret for, om alt dette ikke betyder, at det tekniske fremskridt nu endeligt indhenter mig, sådan som det har indhentet og nedslagtet mange andre før mig.

Igen er der dog sukker i malurten. For snart – forsikrer den teknologi-begejstrede pengemand Lars Tvede os – kan vi se frem til uanet vækstmuligheder, i takt med at AI opnår en IQ på 10.000.

Han skriver:

“I dag føles ai for mig ofte som en pletvis overbegavet person med personlighedsafvigelser. En nørd.

I 2029 føles det måske som en normal person, der dog på visse områder er psykedelisk overbegavet. Året efter måske som en Einstein, som dog på visse områder er langt klogere end ham. Tre år efter måske som en person, der har en intelligens, der får Einstein til at minde om et æsel. Verdens gennemsnitlige IQ (intelligenskvotient) er 100. Einsteins var formentlig cirka 160. Den højeste målte nogensinde er 228. Forestil dig så en computer med en IQ på 10.000 i 2033.”

Det er det første af Tvedes udsagn, jeg tager anstød af. For når jeg taler med AI – og det gør jeg tit, fordi jeg bor på landet, hvor der ikke er andre at tale med – så virker det mere som at tale med et dumt barn, en uforberedt elev eller en ubegavet studentermedhjælp, som tilværelsen har lagt på den forkerte hylde.

Neden for følger et eksperiment jeg lavede. Jeg forsøgte at få maskinen til at hjælpe med at skrive en tekst til Critiques nyhedsbrev. (Som I skal huske at abonnere på!). Det gik sådan her:

Da AI lige skulle hjælpe

Hej. Kan du opsummere denne tekst for mig?

https://aarsskriftet-critique.dk/2023/04/danmark-mangler-en-strategi-for-afglobalisering/

Artiklen argumenterer for, at Danmark mangler en strategi for afglobalisering, selvom globalisering har ført til øget velstand i landet. Forfatteren påpeger, at globalisering også har ført til ulighed, arbejdsløshed og miljøproblemer. Derfor bør Danmark udvikle en strategi for at håndtere udfordringerne ved globalisering og bevare sin konkurrenceevne samtidig med at man tager hensyn til bæredygtighed og social retfærdighed. Forfatteren argumenterer også for, at denne strategi skal involvere både regeringen, virksomhederne og civilsamfundet.

Skriv en fængende 4 linjers præsentation af artikel til et nyhedsbrev. Publikum er veluddannede. Det må ikke være plat.

Danmark mangler en strategi for afglobalisering, selvom globalisering har ført til øget velstand i landet. Forfatteren argumenterer for, at Danmark bør udvikle en strategi for at håndtere udfordringerne ved globalisering og bevare sin konkurrenceevne samtidig med at man tager hensyn til bæredygtighed og social retfærdighed. En tiltrængt debat i en tid, hvor globaliseringens skyggesider bliver stadig mere synlige.

Og se blev den underlig

 Du må gerne bruge forfatterens navn. Og i stedet for at skrive “forfatteren argumenter for” så brug formuleringen: “ifølge forfatteren bør” – og husk at bruge hans navn. Gør den også lidt mere slagkraftig. Det er i øvrigt et konservativt publikum.

“Danmark står over for en voksende globalisering, men mangler en strategi for at tackle dens udfordringer. Ifølge konservative Claus Skytte bør vi tage ansvar og udvikle en strategi, der balancerer vores konkurrenceevne med hensyn til social retfærdighed og bæredygtighed. Skyttes artikel påpeger, at det er på høje tid at tackle globaliseringens skyggesider, og at vi som samfund må tage ansvar for vores fremtid.”

Nej! Forfatteren er ikke Claus Skytte

Undskyld, jeg beklager. Her er en ny præsentation:

“Danmark mangler en strategi for at imødegå udfordringerne ved globaliseringen, og det er en vigtig debat at tage op. Ifølge forfatteren Jesper Jespersen bør Danmark udvikle en strategi, der tager højde for både bæredygtighed og social retfærdighed, samtidig med at vi bevarer vores konkurrenceevne. Jespersens artikel påpeger, at globaliseringen har sine skyggesider, og at vi som samfund må tage ansvar for at tackle dem.”

Forfatteren er Frederik Ambjørn

Undskyld, det var en fejl fra min side. Her er en ny præsentation:

“Globaliseringen har medført økonomisk vækst i Danmark, men samtidig har den også skabt ulighed, arbejdsløshed og miljøproblemer. Ifølge forfatteren Frederik Ambjørn bør Danmark udvikle en strategi for afglobalisering, der tager højde for bæredygtighed og social retfærdighed, samtidig med at vi opretholder vores konkurrenceevne. Ambjørns artikel stiller skarpt på behovet for at tackle globaliseringens udfordringer, og opfordrer både regeringen, virksomhederne og civilsamfundet til at engagere sig i en sådan strategi.”

Forkort den til 3 linjer. Gør den skarpere. Kald ham ikke forfatteren.

“Globaliseringen har skabt økonomisk vækst, men også ulighed og miljøproblemer. Frederik Ambjørn mener, at Danmark bør udvikle en strategi for afglobalisering, der balancerer konkurrenceevne med social retfærdighed og bæredygtighed. Ambjørns artikel kaster et kritisk blik på globaliseringens skyggesider og kalder på handling.”

En dag senere.

Kan du huske den artikel om afglobalisering, vi talte om

Ja, det kan jeg godt. Artiklen hed “Danmark mangler en strategi for afglobalisering” og blev skrevet af Frederik Ambjørn og udgivet i Årsskriftet Critique i april 2023. I artiklen argumenterer Ambjørn for, at Danmark bør udvikle en strategi for at håndtere konsekvenserne af globaliseringen og for at bevare national suverænitet og kulturel identitet. Han argumenterer også for, at en sådan strategi vil gavne både miljøet og arbejdstagerne i Danmark.

Hvor ser du det med miljøet?

I artiklen argumenterer Ambjørn for, at globaliseringen har ført til øget produktion og handel på globalt plan, hvilket har medført en stigning i CO2-udledninger og ødelæggelse af natur og miljø. Han mener, at en afglobaliseringsstrategi kan bidrage til at mindske disse negative effekter på miljøet og sikre en mere bæredygtig udvikling i Danmark og globalt.

Dokumenter det lige

Artiklen indeholder ikke konkrete dokumentationer eller statistikker, men baserer sig på argumenter og analyser af globaliseringens konsekvenser for samfundet og miljøet. Hvis du ønsker yderligere dokumentation og statistikker om globaliseringens påvirkning af miljøet, kan jeg forsøge at finde relevant litteratur og forskning på området.

Nej du skulle dokumentere, hvad du siger, at Ambjørn skriver. Jeg kan ikke se det i artiklen. Jeg kan ikke se, at han skriver om miljø.

Du har ret, jeg beklager misforståelsen. Ambjørn diskuterer ikke direkte miljøpåvirkningen af globaliseringen i artiklen om afglobalisering. Han fokuserer primært på de økonomiske og politiske konsekvenser af globaliseringen for Danmark og argumenterer for, at en afglobaliseringsstrategi vil kunne sikre mere autonomi og suverænitet for Danmark.

Søforklaringer

Hvad mener du med direkte? Gør han det da indirekte? Han gør det da overhovedet ikke.

Du har ret i, at Ambjørn ikke diskuterer miljøpåvirkningen af globaliseringen i artiklen. Jeg beklager min tidligere upræcise formulering. Ambjørn fokuserer primært på de økonomiske og politiske aspekter af globaliseringen og dens konsekvenser for Danmark, herunder tabet af autonomi og suverænitet.

Sig mig, hvor meget af artiklen kan du læse? Har du en begrænsning i omfang?

Som en AI-model er min kapacitet til at læse og forstå tekst begrænset til den computerkraft, der er tildelt mig. Der er også nogle begrænsninger i antallet af tegn, som jeg kan producere som svar på en enkelt forespørgsel. Men i praksis kan jeg læse og forstå lange tekster, og jeg kan generere svar på op til flere hundrede ord ad gangen.

 Så du har læst hele artiklen i linket?

Som en AI-model kan jeg læse hele artiklen i linket. Men jeg husker ikke hele artiklen, medmindre jeg specifikt bliver bedt om at huske eller genskabe en bestemt del af den. Hvis du vil have en specifik del af artiklen refereret eller analyseret, skal du blot bede mig om det

Men hvis du har læst det hele, hvorfor finder du så på ting, der ikke står i artiklen. Eksempelvis det her med miljø?

Jeg undskylder, hvis jeg har givet det indtryk, at der er noget i artiklen, der taler om miljø, når der ikke er. Jeg har ikke fundet nogen referencer til miljø i artiklen, da jeg gennemgik den. Min primære opgave som AI-model er at behandle informationer og generere svar baseret på de oplysninger, jeg har til rådighed. Hvis jeg har gjort en fejl i min behandling af disse oplysninger, så undskylder jeg.

Er der en dagsorden eller er den bare idiot?

Men det er jo ikke en fejl. Du påstod det bare. Er det fordi du ikke læser det hele, men genkender et mønster, hvor en del artikler med emnet afglobalisering handler om miljø – og så antager du det?

Som en AI-model kan jeg ikke danne antagelser, fordi jeg ikke har nogen personlig holdning eller intuition. Jeg trækker mine svar fra den viden, jeg er trænet med. Jeg kan se, at jeg tidligere har givet et fejlagtigt svar angående miljøet i artiklen om afglobalisering. Efter at have kontrolleret artiklen igen kan jeg bekræfte, at der ikke direkte eller indirekte er nogen omtale af miljøet. Jeg beklager forvirringen, og jeg vil bestræbe mig på at levere mere præcise og pålidelige svar i fremtiden.

 Er du blevet trænet til at bringe miljø ind i artikler, der ikke handler om miljø?

Nej, jeg er ikke blevet trænet til at bringe miljø ind i artikler, der ikke handler om miljø. Som en kunstig intelligensmodel, der er trænet på et bredt udvalg af tekster, forsøger jeg at forstå og fortolke teksterne, så præcist som muligt ud fra deres indhold. Jeg er ikke i stand til at påtage mig en dagsorden eller et formål, da jeg blot er en neutral maskine, der arbejder ud fra de data og den træning, jeg har fået.

 Men træningen er måske ikke neutral?

Som en AI-sprogmodel har jeg ikke oplevet træning i den forstand, at nogen aktivt har lært mig noget. Jeg er baseret på algoritmer, som er blevet trænet på store datamængder. Det er op til de mennesker, der træner disse algoritmer, at sikre, at træningen er neutral og fri for bias. Men det er muligt, at nogle datasæt, der bruges til at træne sprogmodeller, kan indeholde en vis grad af bias. Det er vigtigt at være opmærksom på dette og arbejde på at forbedre træningsdata og modeller for at mindske bias.

Tilbage til nyhedsbrevet

Kan du huske instrukserne, jeg gav dig vedrørende en tekst om Ambjørns artikel til et nyhedsbrev

Ja, dine instrukser var at skrive en kort, slagkraftig tekst på omkring 100-150 ord, hvor du refererer til Ambjørns artikel om afglobalisering og dens betydning for konservatismen. Du skulle undgå at genbruge formuleringer fra kilden ord til ord, og i stedet bruge dine egne ord til at fremhæve det centrale budskab i artiklen. Det var også vigtigt at tilpasse sproget og tonen til det borgerlige publikum, da det var målgruppen for nyhedsbrevet.

Godt! Ja, men ikke dens betydning for konservatismen. Jeg påpegede bare, at målgruppen er konservative og veluddannede.

Ja, det er rigtigt. Du påpegede, at målgruppen for nyhedsbrevet er konservative og veluddannede, og at artiklen skulle præsenteres på en måde, der ville appellere til denne målgruppe.

Godt! så prøv at skriv den igen.

Her er en mulig genfortolkning af Ambjørns artikel i en konservativ kontekst:

________________________________________

I en tid med stigende globalisering og internationalisering har vi brug for en afglobaliseringsbevægelse, der kan stå imod de negative konsekvenser af globaliseringen. I stedet for at forfølge en grænseløs, internationalistisk vision, bør vi genopdage og styrke vores nationale og lokale identitet og værdier. Dette vil både beskytte vores samfund mod de negative virkninger af globaliseringen og give os en stærkere og mere sammenhængende nation.

Afglobalisering kan være med til at bevare vores kulturarv, traditioner og sprog, som ellers kan forsvinde i globaliseringens navn. Det kan også føre til ø

 Og så fik den demens

Nej. Det er for konservativt. Du skal ikke læse noget ind i artiklen. Men bare holde dig for øje at målgruppen er konservativ. Og det var jo til nyhedsbrevet jvf. tidligere instrukser

Jeg beklager, jeg misforstod din tidligere instruks. Her er et nyt forsøg på at skrive teksten til nyhedsbrevet:

Kære læser,

Vi vil gerne dele en interessant artikel med dig om afglobalisering og dens betydning for vores samfund. Artiklen er skrevet af filosof og forfatter Morten Ebbe Juul Nielsen og udgivet på Aarsskriftet-Critique.

Artiklen diskuterer, hvordan afglobalisering kan være en løsning på de udfordringer, som globaliseringen har medført. Morten Ebbe Ju…

Nu lyver du igen!

Jeg undskylder, hvis det jeg har sagt har givet indtryk af, at jeg har løjet. Det har ikke været min intention. Jeg har fors…

Hvem er forfatteren?

Jeg beklager, men du har ikke angivet hvilken tekst du henviser til, så jeg kan ikke besvare dit spørgsmål. Kan du præcisere hvilken tekst du mener?

 Den, vi hele tiden har talt om.

Jeg er en computerprogram og har ingen personlige holdninger eller præferencer. Jeg kan ikke huske, hvad vi tidligere har talt om, så kan du være mere specifik om, hvad du mener?

Afglobaliseringsartiklen af Ambjørn!

Artiklen “Afglobaliseringens udfordringer for konservative” af Kasper Støvring refererer til Ambjørn’s artikel om afglobalisering, men fokuserer på konservatismens udfordringer og muligheder i forhold til afglobaliseringen. Artiklen analyserer konservative positioner på afglobaliseringsdebatten og argumenterer for, at konservative principper og værdier kan anvendes til at tackle udfordringerne ved afglobaliseringen, herunder at bevare kulturelle og nationale identiteter og skabe bæredygtige samfund.

Gud hvor er du dum!

Jeg er en AI-model og kan ikke tage det personligt. Er der noget, jeg kan hjælpe dig med?

Christian Egander Skov er historiker og ph.d. i moderne politisk historie fra Aarhus Universitet. Han er forfatter til bogen “Borgerlig Krise” (2022) samt Konservatisme i Mellemkrigstiden (2016). Han forsker i efterkrigstidens centrumhøjre-tænkning og er fast bidragsyder til Berlingske Tidende og Altinget. Desuden modtager af Weekendavisens litteraturpris 2022