De borgerlige og den kreative klasse

Kilde: Flickr, Matt Brown https://www.flickr.com/photos/londonmatt/32494399413

Årsskriftet Critique 2019 udkom i november. Her bringer vi et uddrag fra museumsinspektør og historiker David Holt Olsen om de borgerliges fallit inden for kulturpolitikken. Hvorfor er de der ikke? Og hvorfor gør de mere skade end gavn, når de endelig er der. Bestil Årsskriftet Critique i abonnement for kun 150 kr. om året.

Af museumsinspektør, cand.mag. David Holt Olsen

Socialdemokraten Kaare Dybvad Bek har i debatbogen De lærdes tyranni – Hvordan den kreative klasse skaber ulighed og undergraver verdens bedste samfund skrevet, at socialdemokraterne aldrig har lært at forholde sig kritisk til den kreative klasse. De kan godt forholde sig kritisk til borgerlige, fordi det har de lært gennem 150 års kamp. Med den kreative klasse er det anderledes:

Måske fordi vi bliver imponerede over deres veltalenhed eller deres stærke ambitioner for gode sager som miljø, uddannelse og internationalt ansvar. Lige meget hvad forklaringen er, så formår vi for sent at gennemskue, når de kreative skaber lovgivning, der øger uligheden og forringer forholdene for de brede lag i samfundet.

Dybvad har en god pointe. Men spørgsmålet er, om borgerligt sindede mennesker ikke har en lige så blind vinkel i forhold til den kreative klasse. Måske fordi vi bliver imponerede over deres veltalenhed og stærke ambitioner for gode sager som iværksætteri, entreprenørskab, digitalisering og kreativ vækst.

Lige meget hvad forklaringen er, så formår vi for sent at gennemskue, når de kreative skaber lovgivning og gennemfører initiativer, der underminerer borgerlige værdier. For der findes tilsyneladende intet borgerligt modsvar til det kreative evangelium.

Kun dette hurtigst muligt at underlægge sig disruptionens diktum: Nedsætte disruptionsråd, få iværksætteri på skoleskemaet, få klemt entrepreneurship ind i alle universitetsfag og dermed udvande dem, få karrieretænkning ind i gymnasierne, få gjort de unge til programmører med fremtidens kompetencer i rygsækken, få omdannet vores almendannende kulturinstitutioner til innovationsstimulerende creative hubs, der kan inspirere til iværksætteri.

Men består en moderne borgerlighed ikke af andet end iværksætteri? Der er nok i importen af ideologisk og teknologisk gods fra Silicon Valley, som et borgerligt og måske især et konservativt sindet menneske kunne og burde være kritisk overfor.

Vil du læse resten? Tegn abonnement på Årsskriftet Critique for kun 150 kr.