Frederik Borgbjerg, Socialdemokratiets grundlovsordfører i 1909

Folkets udvalgte

9. september 2016
1 minuts læsetid

Kan I huske dengang, Alternativet foreslog, at der skulle indføres folkeligt initiativ til lovforslag. Dengang sagde Socialdemokratiets gruppeformand, Leif Lahn:

“Når man siger ja til at give en regering ansvaret, så siger man også samtidig ja til, at man tror på, at denne også er i stand til at vurdere, om der er behov for at spørge befolkningen ved en folkeafstemning eller ved at udskrive et valg før tiden.” (Kilde: https://www.information.dk/indland/2015/05/ny-alliance-lade-folket-bestemme-folkeafstemninger)

Kan I så huske dengang i 1909, da De Radikale foreslog en mere afmålt indretning, nemlig at 50.000 vælgere kunne kræve et af Rigsdagen vedtaget lovforslag til folkeafstemning. Dengang sagde Socialdemokratiets ordfører:

“Når man… indfører Folkeafstemning som her foreslaaet, maa jeg henstille, at man samtidig gennemfører Folkeinitiativ, Forslagsret for Befolkningen, saa at man, naar en Idé har naaet en vis Udbredelse ude i Befolkningen, kan faa den sat under Afstemning… Jeg tror… man vilde gøre Ret og Skel til begge Sider, naar man lod Folkeafstemningstanken følges af Retten til Folkeinitiativ, til Forslagsret for et vist Antal af Befolkningen.” (Kilde: Rigsdagstidende 1909-10, Forhandlingerne i Folketinget, sp. 1889-90)

Jeg vil i øvrigt gerne undskylde over for Socialdemokratiet, at det ved særlig udtagelse kommer til at se ud, som om de i særlig grad har ændret holdning, efter de er bevæget sig ind i regeringskontorerne. Historien er fuld af belæg for, at de er fuldt og helt på niveau med alle de øvrige regeringsfähige partier.

Jens Lei Wendel-Hansen

Jens Lei Wendel-Hansen er ph.d. i historie samt redaktør ved Årsskriftet Critique.

Tegn abonnement på Årsskriftet Critique for kun 199,-

CRITIQUE 2023 - Forside

Få Årsskriftet Critique

Tegn abonnement i dag for 199 kr

CRITIQUE 2023 - Forside