Årsskriftet Critique 2016: Hvad kan du vente dig?

26. september 2016
3 minutters læsetid

Ja, det har været længe i år, men nu skulle den være god nok. Inden længe kan vi udsende Årsskriftet Critique 2016 til gamle og nye abonneneter. Som vores trofaste læsere ved, har vi knoklet med at lave Munch & Lorenzen I/S om til Munch & Lorenzen ApS som følge af vores relative fremgang. Vi har i forbindelse med omlægningen måtte lægge vores web-butik midlertidigt ned, og ordrebehandlingen har været meget langsommelig. Sådan er det. Men nok om det.

Nu er Årsskriftet Critique 2016 på trapperne og det bliver godt. Lad os kort præsentere det for jer her.

Vi indleder årets udgave af Årsskriftet Critique med valgmenighedspræst Johan Christian Nords artikel Skjoldvagten og blomsterhaven – en opsang, der netop tager fat om det fundamentale spørgsmål, om hvordan vi skal forholde os i den situation, der er blevet vores.  Hvorfra skal vi hente styrke til den kulturelle og politiske kamp, der følger selv i den mest optimistiske fremskrivning. Johan Christian Nord peger her på den danske sangskat og den fortælling om, hvad det vil sige,at være menneske, som vi her møder.

Bestil Årsskriftet Critique

Derpå kan vi bygge og derfra kan vi kæmpe. Cand.jur., advokat Anders Toft Hansens Klichéernes Tyranni tager også udgangspunkt i vores aktuelle situation. Artiklen behandler migrantkrisen, hvor Toft Hansen påviser og problematiserer et gennemgående træk i debatten, nemlig at det oftest er kritikerne af masseindvandring, som skal løfte bevisbyrden for, at fænomenet rummer alvorlige risici for samfundets rolige udvikling.  Dette kalder man i juraen omvendt bevisbyrde.

Et andet træk i vores tid er det stadige angreb på centrale institutioner, der ikke mindst udgår fra institutionerne selv. Således også i uddannelsessystemet, hvor en læringsideologi knyttet til konkurrencestatstænkningen i praksis er ved at sætte de sidste rester af klassisk dannelsestænkning på gaden. Lektor Thomas Aastrup Rømer skriver om denne udvikling i sit bidrag Hvorfor er det borgerlige Danmark begejstret for et neo-kommunistisk teknokrati? og viser, hvorfor vi på trods af en tilsyneladende sejr for dannelsesforkæmperne med seneste gymnasiereform, ikke har nogen som helst grund til at ånde lettet op.

Bestil Årsskriftet Critique

I vinters afholdt Årsskriftet Critique for andet år i træk sin årskonference. Denne gang var temaet forskellige udslag af konservativ kritik af Brandes og vi fik besøg af Anders Thyrring Andersen, Søren Hviid Pedersen og Nina Bjørneboe. Konferencen tjente også (næsten) som lancering for forfatter Nina Bjørneboes genudgivelse af Manden, der overlevede sin skæbne om den fejrede og udskældte litterat Harald Nielsen, der indledte sin karriere som en skarp kritiker af Georg Brandes, men endte i en skinger anti-semitisme. I sin artikel Harald Nielsen og realismen går Nina Bjørneboe i dybden med den unge Harald Nielsen anti-brandesianisme og hans forsøg på at vise i retning af en sandere realisme end den litterære naturalismes. Mag.art. og folkekirkepræst Anders Thyrring Andersen deltog i konferencen med et foredrag om Martin A. Hansen, der repræsenterede et senere, men ikke mindre indflydelsesrigt opgør med brandesianismen. I sin store artikel På den anden side af Brandes introducerer Anders Thyrring Andersen til Martin A. Hansen og Hereticas kritik af Brandes.   

Fra Martin A. Hansen bevæger vi os videre i den danske litteratur frem til redaktør, cand.mag. Anders Orris´Verden af i går, som tager fat på Anders Bodelsens – efterhånden oversete – hverdagsrealistiske forfatterskab. Bodelsen forstås typisk ikke som konservativ, men Anders Orris viser her, hvordan det lader sig gøre at identificere temaer i forfatterskabet, der netop peger i retning af konservatismens kritik af utopien og forsvar for den jævne almindelighed, hverdagslivet. Den selv samme almindelighed og spørgsmålet om menneskets troskab mod denne er temaet i Mikael Brorsons artikel Livets hårde lov om Dostojevskijs forfatterskab. Brorson undersøger Dostojevskijs indsigtsfulde kritik af det moderne menneske og hans visen hen til livets egentlige og uudslettelige grundvilkår. Dostojevskij vil, skriver Brorson, afvæbne mennesket og dermed vise det hen til Gud og kristendommen.

Bestil Årsskriftet Critique

Oven på dette bliver vi for en stund i Rusland, idet vi bevæger os fra det litterære til det politiske eller i hvert fald politisk-kulturelle. Mag.art. Monica Papazu skriver i Rusland – En tid at bygge op om Putins Rusland og afviser den vestlige kritik af den politiske og åndelige udvikling i landet. Rusland er ved at finde tilbage til sine rødder og Putin-regimet og dets politik er et udslag heraf, argumenterer Papazu. Problemet er altså ikke så meget Rusland, men den vestlige verdens tiltagende ”russofobi”. Med ph.d., adjunkt Jens Lei Wendel-Hansen artikel Det grønlandske daniseringskrav op til 1953 bevæger vi os hjem til Rigsfællesskabet. Grønland oplever i disse år et voksende krav om politisk og kulturel selvhjulpenhed og selvstændighed, der potentielt truer Rigsfællesskabet. Men sådan har det ikke altid været, engang krævede grønlænderne at blive som danskerne. Jens Lei Wendel-Hansen undersøger i artiklen det grønlandske krav om danisering i perioden frem til 1953.

Vi afslutter i en helt anden boldgade med lic.scient. Kåre Fogs artikel Kønsforskning og feminisme om kønsdebatten, der som bekendt fylder stadig mere i den offentlige samtale. Med sit udgangspunkt i biologien afviser Fog her de socialkonstruktivistiske tilgang til kønsspørgsmålet, der dominerer på landets humanistiske fakulteter og efterhånden er blevet dagsordenssættende.

Årsskriftet Critique fås i abonnement. Du kan bestille Årsskriftet her for kun 125 kr.

 

 

Tegn abonnement på Årsskriftet Critique for kun 199,-

CRITIQUE 2023 - Forside

Få Årsskriftet Critique

Tegn abonnement i dag for 199 kr

CRITIQUE 2023 - Forside