Ny bog om kritikken af Georg Brandes: forudbestil nu.

Den 21. november udgiver forlaget Munch & Lorenzen en banebrydende antologi om manden, der blev et fænomen i dansk åndshistorie og en af det moderne Danmarks mest omstridte skikkelser: litteraten, vækkeren, lysbringeren, ideologen og demagogen Georg Brandes.

I denne antologi redigeret af Johan Christian Nord og Kristoffer Garne stiller nogle af landets skarpeste hoveder skarpt på Georg Brandes’ virkningshistorie og viser, at han ikke alene fremkaldte Det moderne Gennembrud, men også en række skarpe og vedblivende modreaktioner, der trækker linjer helt op i vor egen tids kulturkamp.

Bogen er på over 300 sider og koster 275 kr. Forudbestiller du den gennem Munch & Lorenzen inden 8. november kan du få den for kun 225 kr. inkl. levering.

Bestil her

Gratis læseprøve

Vi har udgivet en gratis læseprøve, der indeholder et fyldigt uddrag af værket. Læseprøven inkluderer udover indholdsfortegnelsen og redaktørernes forord også et helt kapitel fra bogen. Det drejer sig om redaktør Knud Bjarne Gjesings “Det moderne Sammenbruds mænd og kvinder”. Så kig i bogen før du beslutter dig og skynd dig så at bestille inden d. 1. november.

Om bogen

Georg Brandes (1842-1927) står i dansk åndshistorie som et stridens tegn, og vurderingerne af ham er stærkt modsatrettede. Han er blevet opfattet i overensstemmelse med egen selvforståelse, som oprører og befrier fra nationalkulturens snærende bånd, og han er blevet anset for at være roden til fordærv og ødelæggelse af dansk åndsliv. Det er den grundlæggende historie om stormen i andedammen, der delte, og endnu deler, de ideologiske vande i Danmark.

Men denne historie om frontstillingen står ikke alene. For den indgår i en nær forbindelse med historien om brandesianismens receptions- og virkningshistorie, som omhandler det levede livs glidende overgange, udviklinger og tilegnelser, hvor konkrete kulturpersonligheders forsøg på tilkæmpelse af et åndeligt ståsted har bragt dem i forbindelse med fænomenet Georg Brandes og – for nogles vedkommende – sidenhen i direkte opgør med ham.

Denne bogs sigte er af grundlæggende kulturhistorisk art, og de 12 bidrag angår både den direkte frontkrig og de personlige forviklinger. For dem alle gælder det, at de er forsøg på virkningshistoriske livtag med tænkeren og agitatoren Georg Brandes og den idéstrømning, der bærer hans familienavn.

Efter Georg indeholder artikler af Anders Thyrring Andersen, Lotte Thyrring Andersen, Børge Houmann, Knud Bjarne Gjesing, Hans Henrik Hjermitslev, Bo Hakon Jørgensen, Jørgen Knudsen, Rasmus Markussen, Martin Ravn, Christian Egander Skov, Rasmus Vangshardt, Jens Wendel-Hansen og Henrik Yde.

Bogen er redigeret af Kristoffer Garne (f. 1990), stud.theol. ved Københavns Universitet, og Johan Christian Nord (f. 1988), ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitet.

Bestil her

Du kan også forudbestille ved at skrive til bestilling@munch-lorenzen.dk