Årsskriftet Critique 2015: hvad kan du vente dig?

9. august 2015
2 minutters læsetid

hvad kan du venteDen usædvanligt dårlige sommer betyder, at redaktionens arbejde skrider hastigt frem. Vi kan derfor nu løfte sløret for indholdet af Årsskriftet Critique i 2015. Det har været et begivenhedsrigt år for tidsskriftet og forlaget Munch & Lorenzen, der er kommet større opmærksomhed på vores tidsskrift og dette er vel en af grundene til, at årets udgave må siges at være af særlig interesse.

Hvad er Årsskriftet Critique

Hvis du ikke allerede kender Årsskriftet Critique, så kan vi kort sige, at vi er et tidsskrift, som udkommer en gang om året og bringer artikler fra og om den konservative og borgerlige kultur-, idé- og samfundsdebat. Årsskriftet indeholder både artikler, der belyser aktuelle idépolitiske spørgsmål og artikler, der behandler forskellige historiske, kulturelle, politiske og samfundsvidenskabelige emner. Årsskriftet Critique udkommer hvert efterår og indeholder over 150 siders forskning, formidling, essays, polemik, politik og debat.

Hvad finder du i årets udgave?

Årets udgave er det nærmeste vi nogensinde er kommet et temanummer. I vinters afholdt vi en velbesøgt konference på Aarhus Universitet om forholdet mellem konservatisme, kultur, kristendom og fornuft. Det er lykkedes os at samle bidragene fra konferencen til Årsskriftet Critique. Således skriver lektor i statskundskab, ph.d. Søren Hviid Pedersen om konservatismen som en ideologi, der ikke tager sit udgangspunkt i Gud eller fornuften, men derimod i den kulturkonstituerende myte.

Heroverfor forsvarer filosoffen Kai Sørlander rationaliteten som enhver gyldig politisk teoris udgangspunkt. Konservatisme giver mening i en specifik vestlig sammenhæng, fordi den er et forsvar for en kultur, der fordrer rationalitet. Endelig bringer vi historiker, dr.phil. Jon A.P. Gissels undersøgelse af forholdet mellem konservatisme og kristendom, der understreger kristendommens afgørende betydning for konservativ tænkning historisk såvel som idag.

Yderligere to artikler skriver sig ind i debatten om spændingen mellem kultur, fornuft og kristendom i konservatismen. Cand.mag. i filosofi Jon Eirik Lundberg leverer bl.a. med udgangspunkt i filosoffen Eric Voegelin en kritik af politisk millenarisme i moderne sekulærreligioner og islamisme, mens cand.mag. i historie Jacob Aarslev skriver om den store danske teolog Johannes Horstmann og dennes overvejelser om forholdet mellem kristendommen og det verdslige regimente.

Venstrefløjskritik er et andet tema i Årsskriftet Critique 2015, hvor vi ser nærmere på de to mest indflydelsesrige venstre-tænkere i dag. Professor, ph.d. Nina Witoszek hudfletter filosoffen Slavoj Zizek og påviser, hvordan hans filosofi er et udtryk for leninistisk voldsromantik, mens historiker, ph.d. Lars Christensen undersøger Foucault og problematiserer hans forsøg på at drive emancipationen frem gennem en Nietzsche-inspireret subversiv læsning af historien. Og endelig skriver historiker cand.mag. Martin K. Jensen om 1980’ernes fredsbevægelse “lærere for fred”, hvis forbindelser til den yderste venstrefløj her afdækkes.

Hvordan bestiller jeg?

Årsskriftet Critique koster 125 kr. i abonnement. Du kan tegne abonnement ved at udfylde formularen herunder.

Du kan også benytte dig af vores tilbud på en “Årsskriftet Critique startpakke” her får du numrene fra 2011 og frem til kun 400 kr. Det kan du bestille her.

Årsskriftet Critique 2015 udkommer efter planen medio september og sendes direkte til din adresse.

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

www.munch-lorenzen.dk kan du købe enkeltnumre og andre udgivelse fra forlaget Munch & Lorenzen

Tegn abonnement på Årsskriftet Critique for kun 199,-

CRITIQUE 2023 - Forside

Få Årsskriftet Critique

Tegn abonnement i dag for 199 kr

CRITIQUE 2023 - Forside