Kasper Støvring: Fortællingen om fredens Europa

24. marts 2014
3 minutters læsetid

Billede til blogKasper Støvrings bog Fortællingen om fredens Europa er 20. januar udkommet på Årsskriftet Critiques forlag Munch & Lorenzen og kan købes direkte fra forlaget for 150 kr (inkl. levering.) For bestilling se nederst på siden.

Læs før du køber. Gratis læseprøve af Fortællingen om fredens Europa.

om bogen

Mens Europa tynges af kriser, skrider integrationen af Den Europæiske Union frem. EU er drevet af en føderalisme, der leder mod opløsningen af de europæiske nationalstater i takt med skabelsen af den stadig snævrere union. EU er blevet et ideologisk projekt, der rækker langt ud over tankerne om et europæisk fællesmarked og fredelig sameksistens. Bag bevægelsen ligger en fortælling, der hævder EU som det eneste værn mod en destruktiv nationalisme og som eneste garanti for fred i Europa. Kasper Støvring tager fortællingen om fredens Europa under behandling og advarer mod de europæiske eliters ideologiske utopisme. Ifølge Støvring sikrer nationalstaterne en høj grad af indre sammenhængskraft og danner fundamentet for den europæiske orden. Det er nationerne og ikke EU, der har sikret freden. Dermed undergraver det europæiske projekt i sin nuværende form frihed og stabilitet i Europa. I stedet for det elitære og bureaukratiske EU foreslår Støvring et europæisk fællesskab bygget på nationerne og respekten for den nationale suverænitet.

Kasper Støvring, f. 1973, er ph.d. i litteraturvidenskab, kulturforsker og samfundsdebattør. Han har bl.a. udgivet bogen Sammenhængskraft (2010) om betydningen af en national identitet.

Omtaler af bogen

 ”I kondenseret form vender den bog fortællingen på hovedet og sandsynliggør, at den er fiktion og lutter fromme ord fra de europæiske overklasser, som igen og igen lader underklassen og dem, der faktisk arbejder for føden, betale prisen, mens de må se deres nationalstater omformes til indvandrersamfund uden bæreevne.”

Historiker, ph.d., Mikael Jalving i Jyllands-Posten d. 12/1.

Kasper Støvring gør fint rede for, at det ikke er nationalstaterne, der truer freden, tværtimod. Hvad eliterne ser som grasserende nationalisme i første halvdel af det 20. århundrede i Europa, var rettelig imperiestater, der i deres grænseløse higen efter nyt territorium, med Tyskland 1933-1945 helt i særklasse, kastede Europa ud i to ødelæggende verdenskrige.

Historiker, lektor Morten Uhrskov på JP-blog 19/1.

Selvsagt: Hvis folk som Kasper Støvring bliver flere end nu, og det kan ske, får EUsamvirket problemer

Journalist, anmelder Georg Metz i Information 1/2.

Kasper Støvring, der til daglig blandt andet udfolder sig som kommentator på Berlingske, giver med en ny, flammende pamflet et godt bud på, hvordan en borgerlig EU-modstand kan formuleres på tidens præmisser. Det er mærkeligt, noterer han, at danske konservative ikke er mere kritiske over for EU. Den traditionelle konservative forkærlighed for det nationale kunne jo sagtens begrunde en betydelig skepsis over for et projekt, der som EU har nationalstatens svækkelse som mål.

Idéhistoriker, anmelder Asger Brandt i Kristeligt Dagblad 2/2.

…Støvring er kompromisløs, og undervejs vil det lykkes ham at fremkalde tvivl i hjertet og vel nok en enkelt kuldegysning hos den hidtil ukritiske.

Morten Okkels, ATLAS, samtidsmagasin 11/2.

Såfremt man er optaget af de mere principielle linjer i, hvad dansk konservatisme er, var, eller burde være, har Kasper Støvring således meget væsentligt på hjerte.

Forfatter til “Brdr. Møller”, Nikolaj Bøgh i Replique 24/2

Andet presse

“EU er et ideologisk monster, der minder om kommunisme” Interview med Kasper Støvring i Politiken 18/1. “Hvem Bestemmer i Danmark” Debatten med bl.a. Kasper Støvring med udgangspunkt i bogen, DR2 23/1. “EU er et imperium“, interview med Kasper Støvring i Jyllands-Posten 24/1. “EU er ikke fredens projekt”, interview med Kasper Støvring i “Europa lige nu” på P1, 2/2. Debat med Lone Dybkjær i “Deadline” på DR 2, 12/2. Interview med Adam Holm i “Deadline 2. sektion”, på DR 2, 16/2

Køb bogen

Du kan købe Fortællingen om fredens Europa direkte fra forlaget for 150 kr. ved at skrive til info@munch-lorenzen.dk eller udfylde nedenstående skema og du kan bestille den som E-bog gennem Saxo.com.

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

Tegn abonnement på Årsskriftet Critique for kun 199,-

CRITIQUE 2023 - Forside

Få Årsskriftet Critique

Tegn abonnement i dag for 199 kr

CRITIQUE 2023 - Forside