Metafysisk reaktion – reaktionær metafysik: om Johannes Jørgensen

jjph.d. stipendiat Johan Christian Nord

Året er 1884: i et usselt værelse, ”hvor der aldrig var Dag” i hovedstadens den gang aldeles skidne Schønbergsgade, belaver den nyligt udklækkede cand.phil Johannes Jørgensen sig på en ny tilværelse. Han har skrinlagt sin oprindelige plan om at forfølge filologiske studier og agter – i stedet for til sådanne klassiske sysler – snarligen at hengive sig til zoologien, der stemmer så fint med tidens – og dermed ynglingens – ideer. Over ham residerer i todimensionel afbildning en af den udviklingsbegejstrede modernitets fremmeste tugtemestre, Charles Darwin, naturvidenskabeligheden himself. På sit skrivebord har denne zoolog in spe, der foruden interessen for det animalske og det samtidige også huser en velvoksen skønånd, ladet endnu to såkaldt moderne herrer tage opstilling; her troner nemlig – omend i et lidt mindre format end abeentusiasten – den litterære skandale August Strindberg og lille Danmarks egen lysbringer, ungdommens allerhøjest skattede Georg Brandes.

Der er i udgangspunktet intet bemærkelsesværdigt ved denne scene; et ungt menneske opfyldt af forventninger til det forestående studium forbereder sig på at arbejde under sine husguders overopsyn; sådan har hobevis af københavnske studenter sikkert gjort dengang – og de gør det vel endnu. Men det er ikke en hvilken som helst ungbrandesianer.

Den på dette tidspunkt så samtidigt sindede Svendborgdreng Johannes Jørgensen, i hvis selvbiografi ovenstående scene er skildret (Jørgensen 1916, I, 140), skulle senere ende som en af brandesianismens fremtrædende – og af mesteren lidenskabeligt forhadte – modstandere.

Denne artikel har til formål at skitsere og drøfte udviklingen – og i særdeleshed afviklingen – af dette forhold mellem provinsdrengen, samtidsdisciplen, dekadencedigteren og sidenhen den katolske udlandsdansker og apologet Johannes Jørgensen og den kulturradikale eller brandesianske position. Det primære formål er at bestemme den særegne form for reaktionær metafysik, den metafysiske reaktion, Johannes Jørgensen i forbindelse med sit opgør med brødrene Brandes gør sig til talsmand for i forbindelse med udgivelsen af tidsskriftet Taarnet i 1893. Herved skulle artiklen gerne bidrage til at afdække blot et lille aspekt af antibrandesianismens historie.

Vil du læse resten? Bestil Årsskriftet Critique 2012 for kun 100 kr. Årsskriftet sendes direkte til din adresse og indeholder over 150 siders artikler om den borgerlige og konservative idé- og samfundsdebat.

Johan Christian Nord (f. 1988) er ph. d.-studerende ved Aarhus Universitet med et projekt om den skandinaviske Schopenhauer-reception omkring år 1900.