Forord til Replique 2011


Siden systemskiftet, som den borgerlige valgsejr i 2001 er blevet betegnet, har Danmark været midt i en kulturkamp, i hvert fald hvis man skal tro begge sider af det politiske spektrum. Men det er symptomatisk for den såkaldte kulturkamp, at den ikke har været effektiv netop på kulturens område; om noget synes det, at billedet af en kulturel overklasse, der definerer sig i skarp modsætning til den brede befolkning står tydeligere end nogensinde. Kulturkampen har ikke så meget være et forsøg på at forandre dette billede af en venstreorienteret kulturel overklasse som et forsøg på at gøre denne kulturelle overklasses synspunkter og analytiske tilgange illegitime; man ville ikke komme med et borgerligt alternativ til smagsdommerne, men snarere fortrænge smagsdommerne fra den offentlige debat. Kulturkampen har på sin vis sejret ad helvede til; man har så at sige vundet kampen, men tabt kulturen.

Det er ellers ikke, fordi der har manglet borgerlige samfundsdebattører siden 2001; forskellige fremtrædende skribenter som Kasper Støvring, Katrine Winkel-Holm og Ralf Pittelkow for nu at nævne et tilfældigt udvalg har udgivet utallige bøger, optrådt i diverse medier, skrevet kronikker, artikler og blogindlæg en masse – de borgerlige synspunkter har domineret samfundsdebatten, men tilsyneladende ikke haft nogen effekt på den kulturelle elite, kulturkampen blev indledt mod.

Udgangspunktet for nærværende tidsskrift er, at kultur har betydning. Hvis kulturkampens frontkæmpere har troet på muligheden for at vinde kampen uden at tale om kultur, har de taget fejl. Et af formålene med tidsskriftet Replique vil være at bidrage med et mere positivt svar på spørgsmålet om, hvordan vi forstår kultur. To af hinanden afhængige opfattelser har domineret debatten og forståelsen af kultur de sidste 10 år: For det første, at kultur må forstås bredere og at skellet mellem høj og lav er kunstigt. Hvad enten det er landets universiteter eller medierne, er der hos begge en tendens til helt at have afskaffet den kvalitetsvurdering, der implicit ligger i skellet mellem høj- og lavkultur – fra Händel til hip-hop, som sloganet for musikvidenskab ved Aarhus Universitet lyder. Det hænger snævert sammen med den anden grundlæggende opfattelse af kultur: At kulturelle produkter først og fremmest er socioøkonomiske produkter; det, man traditionelt har forstået som værker med selvstændig værdi, er i den kulturelle analyse blevet forstået som et udtryk for politiske eller sociale problemstillinger. Man vurderer ganske enkelt det kulturelle produkt på nogle andre parametre end det kunstneriske, i højere grad som produkt end kultur.

Til disse grundlæggende opfattelser er der en alternativ position. Denne position holder på, at kultur i sig selv har værdi, men at al kultur ikke er af samme værdi. At det er muligt og nødvendigt at skelne mellem de store værker og personligheder, der afgørende præger vores selvforståelse, og det lette og overfladiske, der vil blive glemt; samt at kulturen er for vigtig til at blive overladt til politisk ensidighed. Det er denne position, tidsskriftet Replique vil forsøge at indtage. Den kultur, vi lever i, kan ikke skabes eller genskabes i nuet af den ideologiske kulturforståelse, der altid lader det politiske gå forud for analysen og dermed tilsidesætter værket. Netop fordi kulturen er det fælles, historiske grundlag, vi altid-allerede står på, er skellet mellem det høje og det lave vigtigt, fordi det lader os forstå hvad der er modsat den ideologiske kritiks hvad der burde være.

Som navnet antyder, er Replique tænkt som et tidsskrift med plads til debat. Formen som nettidsskrift er netop valgt som forsøg på at tage det bedste fra to verdener; tidsskriftets mulighed for dybdegående artikler kombineret med internettets mulighed for en mere løbende og livlig debat end det trykte tidsskrift. Tidsskriftets artikler og anmeldelser vil være friere og essayistiske; et andet formål er at levere artikler om kultur fri for teoretisk jargon. Overordnet sigter vi mod at levere artikler, der åbner for debat uden at gå på kompromis med grundighed og niveau.

Konkret vil artiklerne spænde vidt; der vil både være anmeldelser af ny debatlitteratur og film samtidig med essays og artikler om klassiske værker og kunstnere; artiklerne vil omfatte både samfunds- og kulturdebatten. Perspektivet er dog fælles: At tilbyde en alternativ opfattelse af kultur og levende mulighed for debat.

Artiklerne vil udkomme månedligt, startende med sprogforskeren Loránd-Levente Pálfis anmeldelse af Univers-serien. God fornøjelse.