Under den personlige friheds fane

Den moderne konservatisme trues af en reaktionær højre-konservatisme, som særligt kommer til udtryk hos Dansk Folkeparti. Det argumenterer Peter Norsk for i sin artikel. Med skabelsen af Det Konservative Folkeparti ophørte den gamle nationalistiske højre-konservatisme. I stedet opstod en konservatisme, hvis mål det alene var at bevare friheden, og som derfor er globalistisk snarere end nationalistisk indstiftet.

“Den moderne konservatisme blev grundlagt i 1916 med dannelsen af Det Konservative Folkeparti, hvor den gammeldags nationalkonservatisme blev lagt i graven. Siden da har konservatismen koncentreret sig om forsvaret for den personlige frihed og det personlige ansvar over for den efterhånden altfavnende statsmagt, og i de sidste år har det Konservative Folkeparti endvidere udviklet en politik, som giver klart udtryk for en globalistisk, frihedsorienteret og fremadrettet kurs.”

“Her er den moderne konservatisme på kollisionskurs med nutidige nationalister som Søren Krarup, Jesper Langballe og Dansk Folkeparti. Hvor de bedømmer den enkelte på geografisk oprindelse, etnisk baggrund og religion og taler om “dem” og “os”, så gør den moderne konservatisme det modsatte og tager udgangspunkt i individet.”

Peter Norsk (f. 1953) er dr. med. og professor ved Københavns Universitet. Medlem af hovedbestyrelsen i Det Konservative Folkeparti 1980-83, 1988-89 samt igen fra 2002 og Frem.

Printervenlig udgave

Årsskriftet Critique bringer artikler fra og om den konservative og borgerlige kultur-, idé- og samfundsdebat. Det udkommer hvert efterår og indeholder over hundrede siders forskning, formidling, essays, polemik, politik og debat. Du kan bestille det her.

 

Støt kulturkampen!

Tak fordi du læser vores artikler. Hos Årsskriftet Critique ønsker vi at udfordre samfundsdebatten og særligt udvikle den borgerlige og konservative samfundskritik. Derfor kræver vi heller ikke betaling for vores online-stof og har ikke tænkt os at gøre det.

Men vi har ingen reklameindtægter, ingen rige onkler og ingen adgang til offentlig støtte. Derfor er vi afhængige af dit økonomiske bidrag for at holde gryden i gang. Vi tager med glæde imod bidrag af alle størrelser.

Ved at støtte os, støtter du en fremtid for en velfunderet, nuanceret borgerlig idé- og samfundsdebat og er med til at brede den borgerlige samfundskritik ud til flere. Ved brug af Paypal kan du sågar oprette en fast månedlig donation. Vi takker for dit bidrag.

Støt Årsskriftet Critique via MobilePay!