Under den personlige friheds fane

Den moderne konservatisme trues af en reaktionær højre-konservatisme, som særligt kommer til udtryk hos Dansk Folkeparti. Det argumenterer Peter Norsk for i sin artikel. Med skabelsen af Det Konservative Folkeparti ophørte den gamle nationalistiske højre-konservatisme. I stedet opstod en konservatisme, hvis mål det alene var at bevare friheden, og som derfor er globalistisk snarere end nationalistisk indstiftet.

“Den moderne konservatisme blev grundlagt i 1916 med dannelsen af Det Konservative Folkeparti, hvor den gammeldags nationalkonservatisme blev lagt i graven. Siden da har konservatismen koncentreret sig om forsvaret for den personlige frihed og det personlige ansvar over for den efterhånden altfavnende statsmagt, og i de sidste år har det Konservative Folkeparti endvidere udviklet en politik, som giver klart udtryk for en globalistisk, frihedsorienteret og fremadrettet kurs.”

“Her er den moderne konservatisme på kollisionskurs med nutidige nationalister som Søren Krarup, Jesper Langballe og Dansk Folkeparti. Hvor de bedømmer den enkelte på geografisk oprindelse, etnisk baggrund og religion og taler om “dem” og “os”, så gør den moderne konservatisme det modsatte og tager udgangspunkt i individet.”

Peter Norsk (f. 1953) er dr. med. og professor ved Københavns Universitet. Medlem af hovedbestyrelsen i Det Konservative Folkeparti 1980-83, 1988-89 samt igen fra 2002 og Frem.

Printervenlig udgave

Årsskriftet Critique bringer artikler fra og om den konservative og borgerlige kultur-, idé- og samfundsdebat. Det udkommer hvert efterår og indeholder over hundrede siders forskning, formidling, essays, polemik, politik og debat. Du kan bestille det her.