Editionsfilologi

Udgivelseshistorie er ofte overset i nutidens humaniora, men er ikke desto mindre afgørende for forskningen. Det første værk på dansk om emnet er netop udkommet, og anmeldes her af Loránd-Levente Pálfi, som fremhæver værkets store grundighed og samtidigt beskriver nogle af de problemstillinger, der tilhører faget.

Editionsfilologi er ikke alene en regulærvidenskabelig udgivelse efter alle kunstens regler, men tilmed et mønstereksempel på den klassiske europæiske håndbog forstået som “bog, der i omrids indeholder det væsentligste af et fag, en videnskab”.

Jeg kunne godt have tænkt mig at få mere at vide dels om (fjendskabs?)forholdet mellem den postmoderne materialfilologi (New Philology) og den traditionelle tekstkritik, som først og fremmest bygger på den lachmannske stemmatik. At der også findes en mellemposition, nemlig New Phylogeny, bliver blot oplyst i en henkastet bemærkning på s. 474 – nærmest som en cliffhanger ved bogens slutning. En sammenligning af disse tre skoler kombineret med en udredning af fordele og ulemper inden for den enkelte retning osv. kunne ikke blot sagtens have tålt, men havde, synes jeg, bestemt fortjent at få sit eget kapitel.

Støt kulturkampen!

Tak fordi du læser vores artikler. Hos Årsskriftet Critique ønsker vi at udfordre samfundsdebatten og særligt udvikle den borgerlige og konservative samfundskritik. Derfor kræver vi heller ikke betaling for vores online-stof og har ikke tænkt os at gøre det.

Men vi har ingen reklameindtægter, ingen rige onkler og ingen adgang til offentlig støtte. Derfor er vi afhængige af dit økonomiske bidrag for at holde gryden i gang. Vi tager med glæde imod bidrag af alle størrelser.

Ved at støtte os, støtter du en fremtid for en velfunderet, nuanceret borgerlig idé- og samfundsdebat og er med til at brede den borgerlige samfundskritik ud til flere. Ved brug af Paypal kan du sågar oprette en fast månedlig donation. Vi takker for dit bidrag.

Støt Årsskriftet Critique via MobilePay!