Kultur og kvanter

I snart 10 år er bogserien UNIVERS udkommet på Aarhus Universitetsforlag. Serien er tiltænkt som et projekt i formidling af universitetsforskning for interesserede uden specialviden på området, og dækker områder fra kultur og æstetik til genetik og kvantemekanik. Loránd-Levente Pálfi har læst hele værket og forfattet denne grundige anmeldelse, som går til roden af den dannelsestænkning, der ligger og altid må ligge bag en bogserie som UNIVERS, der som serie spænder over mange forskellige videnskabelige discipliner og dækker alt lige fra kvantefysik til lingvistik.

Da UNIVERS-serien efterhånden har eksisteret i henved 10 år, giver det god mening at samle op på og henvise til den vigtigste kritik: Til det formål er samtlige akademiske anmeldelser blevet gennemlæst – også for at henvise til yderligere læsning.

Serien bør læses af alle med et traditionelt dannelsesideal – især lægfolk, studerende og semifagfolk – og af alle, hvis higen efter viden rækker ud over, hvad Wikipedia i al sin sørgelige videnshegemoni er i stand til at opfylde.