Lille Europa, hvad nu?

Critique podcast
Critique podcast
Lille Europa, hvad nu?
/

I denne uge skal det handle om et EU i krise. Redaktør Christian Egander Skov taler med Morten Jarlbæk Pedersen, der er fast kolumnist på aarsskriftet-critique.dk og ph.d.-stipendiat i statskundskab på Københavns Universitet.

Hvad betyder det, at EUs institutioner er svækkede. Er det enden for EU-føderalismen eller er bevægelsen med en stadig snævrere union stadigvæk en realitet? Og hvis EU skal overleve sin krise, hvad er det så EU skal gøre – og lige så vigtigt, hvad skal EU absolut ikke gøre?