Årsskriftet Critique 2022: borgerlige kriser og borgerlig tænkning

Årsskriftet Critique 2022 er udkommet. Du kan læse om indholdet her. Årsskriftet Critique er vores flagskib. Det kommer på tryk og koster kun 199 kr. i abonnement. Vi sender direkte til din postkasse.

Bestil her. 


Man tør dårligt sætte pennen til papiret i denne tid. I hvert fald ikke, hvis temaet er politik.
Eller, som det ofte er tilfældet i Årsskriftet Critiques spalter, har berøring med det politiske.

Årsskriftet Critique beskæftiger sig med dér, hvor kultur-, idé- og samfundsdebatten krydser sammen og afspejler sig i det politiske. Det er også dér, tidens egentlige spørgsmål samler sig. Siden det borgerlige nederlag i 2019 har forestillingen om en borgerlig krise været en fast bestanddel af den offentlige debat.

Måske. Men kriser handler ikke kun om vælgernes antal. Hvis politik betyder noget – det vil sige, hvis politik har med menneskers liv at gøre – da bliver det også et krisetegn, hvis en ideologisk position som den borgerlige taber forbindelsen til dette liv. Dette er analysen hos en af vores redaktører, som i september udgav bogen Borgerlig Krise – Det ideologiske opbrud i blå blok. Her hedder det:  

Vi er gået fra en liberal tidsånd til en postliberal. Det vil sige en virkelig, hvor vi ikke længere kan tage den liberale orden for givet, og hvor den tværtimod forekommer belejret udefra og måske endog eroderet indefra.”

Analysen træder også frem hos andre konservative stemmer. En anden af efterårets debatbøger var Den borgerlige Orden af Eva og Rune Selsing. Her hedder det helt korrekt:  

”de, der orker at beskæftige sig med mennesket, med ret og vrang, med køn, med seksualmoral, med normer… løber med dagsordenen. Mange borgerlige og mange almindelige centrumvenstreorienterede aner ikke engang, hvad der har ramt dem.”  

Allerede reduktionen af borgerlighed til en økonomisk eller økonomistisk doktrin, sådan som det – hånden på hjertet – har været meget længe, er et vidnesbyrd om en krise.

Har det borgerlige Danmark mistet et sprog, hvormed de kan tale ind i menneskets liv? Er borgerlighedens anknytningspunkt i mennesket ikke længere sjælen, men tegnebogen? Det er ud fra denne grundlæggende overvejelse, at der må insisteres på betydningen af en borgerlig idé- og kulturdebat.

Denne må per definition række ud over det aktuelle. Kultur og ånd er ikke døgnfluedagsordener. De kræver opmærksomhed, langsomhed og en saglig grundighed, der passer som fod i handske til vores aktuelle kulturelle og politiske debat, som er drevet af de sociale mediers degenerative dynamik. 

Det kan du vente dig

Årets udgave af Årsskriftet Critique indledes af dr.phil. og lektor emeritus Michael Böss. Hans artikel Den venstrekonservative traditions tilbagekomst – uden for Danmark beskæftiger sig med en af tidens afgørende ideologiske udviklingslinjer. Som politologen Eric Kaufmann har vist, er der måske ved at opstå en venstrekonservativ position, der forener en konservativ værdipolitik med en centristisk eller måske endda socialdemokratisk økonomisk politik. Böss viser, hvordan denne udvikling har styrket konservative i andre vestlige lande – og hvordan den alligevel er gået uden om Danmark.  

I hvert fald hvad angår de borgerlige partier, for måske er det i Socialdemokratiet, man skal lede efter en venstrekonservativ position. Nationalsocialdemokratisme kaldte Berlingske Tidendes chefredaktør Tom Jensen det. Dette spørgsmål kan siges at være udgangspunkt for forfatter og filosof Rune Selsings Hvorfor Mette Frederiksen er en bedre statsminister end de borgerlige alternativer. De borgerlige gør først og fremmest skade, hævder Rune Selsing, og hver reform, de gennemfører, har vist sigt at være et lille nederlag for Danmark. 

Helt anderledes forholder økonom og ph.d. Stefan Kirkegaard Sløk-Madsen sig til Mette Frederiksen i sin artikel Tribalismen truer den borgerlige orden og ungdommen. Her er analysen, at Mette Frederiksen splitter samfundets indre sammenhæng ved at spille den ene gruppe ud mod den anden. Bag den socialdemokratiske fællesskabsretorik gemmer dens modsætning sig – og den kommer ikke mindst til udtryk i en negativ holdning til ungdommen. 

I artiklen Common law – en borgerlig orden argumenterer cand.jur. Anders Toft-Hansen for, at den britiske common law-tradition konstituerer en orden, der både er borgerlig og konservativ. Denne særlige britiske retstradition står i et modsætningsforhold til den måde, vi tænker lov og lovgivning på i en kontinentaleuropæisk tradition. Dermed ligger skellet også til grund for Brexit, for i kraft af den britiske tilknytning til EU blev landets common law-tradition gradvist undergravet. 

Sognepræst Henrik Gade Jensen sætter i Blameringer og paranoia og andre besjælinger og midlet mod dem spaden dybt ned i den åndhistoriske muld. Vores verdenssyn hænger nøje sammen med vores teorier om dens udvikling. Henrik Gade Jensen viser, hvordan forskellige teorier om verdens udvikling har indvirket på opblomstringen af konspirationsteorier og identitetspolitik. Det er endt i gensidige beskyldninger og angst for hinanden. Hvordan kommer vi videre derfra, hvor samtalen allerede er brudt sammen? 

Herefter vender vi blikket mod udlandet. Nærmere bestemt Rusland og Amerika. I forbindelse med Putins invasion af Ukraine har der været et skarpt fokus på rødderne til hans politiske tænkning. En del af opmærksomheden har rettet sig mod tænkeren Aleksandr Dugin, der er af nogen beskrives som Putins chefideolog. Dugin er emnet for artiklen Kampen om verdensøen af stud scient.pol. Frederik Ambjørn, der fremhæver Dugins geopolitiske tænkning, der fastlåser Rusland i en opposition til Vesten. 

Forfatter Frederik Thomsen bidrager til dette års udgave af Årsskriftet Critique med en dyster, men fascinerende rejseberetning fra et Amerika, der hænger stadig dårligere sammen. Scener fra Amerika fører os dybt ind i de glemte egne af USA, hvor populismens vrede mod kystbyernes eliter vokser. Fra Louisiana over Pennsylvania til den mytologiske hovedvej Route 66 i Arizonas endeløse goldhed.  

Fra nutiden vender vi os mod historien med redaktør og ph.d. Christian Egander Skovs artikel Drachmann og imperialismens tidsalder. Skov skriver om den glemte konservative forfatter og toldpolitiker Povl Drachmann, der var søn af Holger Drachmann og drømte store drømme om industrialiseringen af Danmark som et led i opgøret med åndsradikalismen. Det handlede om at skabe en ny form for modernitet, snarere end at vende moderniteten ryggen.  

Vi afslutter dette års udgave af Årsskriftet Critique med en artikel af Søren Peter Hansen, direktør for Folkeligt Oplysningsforbund i Aarhus og initiativtager til en ny tænketank, Prospekt, der vil have fokus på kulturkonservative mærkesager som civilsamfund, dannelse og etik. Søren Peter Hansen præsenterer grundideerne for tænketanken, som endnu er i sin vorden, men som vi håber kan blive et væsentligt bidrag til den danske samfundsdebat.  

Bestil her.