Atomkraft
Foto: Martin Vorel

Atomkraft: Den oplagte løsning

28. februar 2021
4 minutters læsetid

Danmark investerer i disse år massivt i vedvarende energi i form af vindmøller og solceller. Desværre overser de ifølge månedens kronikør en lige så ren og markant mere effektiv energiform, som måske er vores eneste mulighed i kampen mod global opvarmning: atomkraft.

Af Johan Christian Sollid

Atomkraft er den eneste energikilde, som har en reel chance for at hjælpe os i kampen mod global opvarmning. Lad os tage på energieventyr med atomet – måske er det vores eneste udvej.

Energistyrelsen viser i deres nyeste rapport, at vedvarende energi udgjorde en andel af det samlede energiforbrug på 36 pct. i 2019. I sig selv lyder dette jo meget godt, men vi må huske, at biomasse også klassificeres som vedvarende energi. Problematikken indtræffer, når vi stiller skarpt på biomasse, hvor det hurtigt står klart, at biomasse er en lige så klimaskadelig energiform som kul. Hvis vi i stedet ser på de grønne energiformer vind- og solenergi, så er realiteten, at Danmark kun får 10 pct. af sit energiforbrug fra vind og sol. De sidste 90 pct. kommer i stedet fra fossiler og biomasse.

Mit møde med atomkraft

Jeg husker mit første møde med atomkraft. Jeg deltog i et fagligt arrangement på Aarhus Universitet for statskundskabsstuderende, hvor omdrejningspunktet var klima. Til et af oplæggene blev jeg introduceret for Theis Palm. Gennem en timelang debat fik Theis præsenteret mine medstuderende og mig for atomets vidunderlige egenskaber og muligheder. Jeg var så heldig at fange Theis efter oplægget. Hvad vi ikke vidste var, at et livslangt ven- og partnerskab lå os i vente. Det er nu halvandet år siden, at jeg mødte Theis for første gang. Siden da har vi sammen stiftet Foreningen Atomkraft Ja Tak. Vi har samlet en følgerskare på tusindvis af klimabevidste danskere med et fælles mål: lad os få atomkraft på dagsordenen i den offentlige debat.

Hvorfor atomkraft?

Atomkraft er en ren og effektiv måde at producere energi på. Gennem fission kan vi splitte uran-atomer ad, som skaber en kædereaktion, der skaber enorme mængder energi uden udledning af CO2. Atomkraft er sammen med vind- og solenergi verdens sikreste og mest CO2-venlige energikilde. Atomkraft adskiller sig fra vind- og solenergi, da det kan producere usammenlignelige mængder energi ved brug af langt færre ressourcer og mindre landareal. Det vil kræve et areal på størrelse med 1/5 af Samsø for at dække hele Danmarks energiforbrug med atomkraft. Forestil dig, hvis vindmøller skulle dække hele Danmarks energiforbrug. Det vil kræve et areal på størrelse med hele Jylland.

Ydermere leverer atomkraft en stabil mængde energi, også når vinden ikke blæser og solen ikke skinner. Når vinden ikke blæser, så er Danmark nødsaget til at fyre endnu mere op for kulkraft- og biomasseværkerne, end vi gør i forvejen. Vindmøller er i sig selv ikke et problem, men de kan ikke stå alene uden kul og biomasse, som tingene ser ud lige nu. Det er her atomkraft vil være en oplagt energikilde, da den kan erstatte kul og biomasse, og fungere som en backup, når vindmøllerne ikke producerer strøm. Hvis det ikke er en win-win-situation, så ved jeg ikke, hvad det er.

Danmark har spillet fallit

I Danmark bryster vi os med at have førertrøjen i grøn energi, men sandheden er, at vi har brugt næsten 30 år og 200 milliarder på at få omkring sølle 10 pct. af vores samlede energiforbrug fra sol- og vindenergi. Frankrig derimod øgede i perioden 1979 til 2004 sin andel af ren energi fra 8 pct. til 45 pct. Altså en femdobling af det Danmark har formået at præstere fra 1993 til 2018.

Det er ikke kun Frankrig, der slår os i klimakapløbet. Danmarks imaginære førsteplads inden for ren energi fremstår endnu mere tragikomisk, når vi sammenligner med resten af verden. Hvis vi rangerer lande efter,  hvor stor en procentdel af deres samlede energiforbrug, der kommer fra ren energi, så viser det sig faktisk, at Danmark i 2014 lå på en sølle 37. plads. Første-, anden- og tredjepladsen går i stedet til Frankrig, Sverige og Schweiz, som alle har en ting tilfælles: atomkraft. Danmark har ikke førertrøjen i ren energi – snarere det modsatte.

Atomkraft kan få Danmark tilbage i førertrøjen

Løbet er ikke kørt for Danmark. Måske har vi selv været skyld i vores taberposition, men det ændrer ikke på, at vi har potentiale til at blive verdensmestre i fremtiden.
I Danmark findes der to førende virksomheder i udviklingen af nye atomkraftværker. Der er tale om Seaborg Technologies og Copenhagen Atomics. Virksomhederne arbejder på at udarbejde en ny atomreaktor kaldet en kompakt smeltet salt reaktor. Teknologien bag denne reaktortype gør det muligt at have små decentrale modulære reaktorer, der kan levere strøm, når forbruget tilsiger det. Alt dette i en 20 fods container – dem, der står nede på havnen. Det er altså en helt ny måde at tænke atomkraft på.

Hvis den danske stat valgte at investere i førnævnte virksomheder, så ville vi inden for få år være tilbage i fronten. Vi bør omfavne nye initiativer til at løse klimaforandringerne. Blandt andet har det svenske energiselskab Kärnfull Energi, der sælger strøm fra atomkraft, udvidet deres afdelingen til Danmark. Det vil derfor fra foråret 2021 være muligt at få sin strøm fra 100 pct. atomkraft. Kärnfull skriver i deres pressemeddelelse, at salget af strøm fra atomkraft direkte til forbrugeren kan være med til at øge efterspørgslen for atomkraft, hvorfor politikere og firmaer i fremtiden vil have en bedre business-case ved at opføre nye atomkraftværker.

Vi har brug for en løsning nu

En ny undersøgelse fra Harvard University viser, at omkring 9 millioner mennesker dør om året som følge af luftforurening fra de giftige fossile brændsler kul, olie og gas. Det er altså ikke kun planeten, der er i fare, men os alle sammen. Folketinget har vedtaget, at vi i 2050 skal være 100 pct. CO2-neutrale. Dette mål er umuligt at nå, hvis vi ikke begynder at satse på andre teknologier end sol og vind. Vi kan ikke være bekendt at lade den mest klimavenlige og effektive energikilde, vi nogensinde har haft kendskab til, gå tabt, fordi vores irrationelle frygt og skræmmebilleder fra forrige århundrede stadig er indprentet på vores nethinder. Lad os bryde de lænker, vi har været bundet af, og tage på energieventyr med atomet. Gør det for Danmark. Gør det for klimaet.

Johan Christian Sollid er næstformand for foreningen Atomkraft Ja Tak.

Tegn abonnement på Årsskriftet Critique for kun 199,-

CRITIQUE 2023 - Forside

Få Årsskriftet Critique

Tegn abonnement i dag for 199 kr

CRITIQUE 2023 - Forside