Forsvar for virkeligheden

Black Lives Matter Foto: Tony Webster

Den amerikanske identitetspolitik er med hastige skridt på vej til Danmark. Henrik Dahl har udgivet en bog, som tager kampen op og advarer imod identitetspolitikkens farer.

Af Rasmus Ulstrup Larsen

Henrik Dahl er en sjælden politiker: Han skriver bøger, og foretager grundige analyser. Senest har han udgivet bogen Den sociale konstruktion af uvirkeligheden, der i klassisk Henrik Dahlsk stil har en titel, der på forhånd signalerer, at hans målgruppe ikke er den jævne dansker eller vælger.

Ikke desto mindre er det befriende at se, at der stadig er plads til den slags politikere i en tid, hvor der ikke er mere end en håndfuld folketingsmedlemmer, der har udgivet sammenhængende tanker på mere end 500 ord.

Advarer imod identitetspolitikken

I denne bog forsøger Dahl at advare imod identitetspolitikken, før den for alvor når at slå igennem i Danmark. Det er mere end godt at han tager opgaven på sig, og han løfter ansvaret fortræffeligt. Desværre er en stor del af argumenterne dog hverken nye eller originale, hvis man som almindelig politisk forbruger har fulgt nogenlunde med i debatspalterne i landets aviser de seneste år.

Den første halvdel af bogen er klart den stærkeste. Her får vi svar på, hvorfor identitetspolitikken er slået så stærkt igennem i USA på trods af, at tankegodset udspringer af europæisk filosofi. Et paradoks, nærværende anmelder aldrig selv har kunnet forklare. Dahl sporer årsagen tilbage til den jødiske forfølgelse under 2. Verdenskrig, hvor de intellektuelle jøder flygtede til USA, og dermed lagde grobunden for en fremtidig integration af den europæiske postmoderne filosofi med den amerikanske virkelighed.

Den danske forfatter og historiker Henrik Jensen har peget på samme forklaring, blot med psykoanalysen, der også paradoksalt blev udbredt i USA op gennem 50’erne, efter de jødiske intellektuelle måtte tage flugten dertil.

Postmoderne tankegods tur-retur

Uheldigvis for amerikanerne viste den europæiske filosofi og psykologi sig at være det perfekte redskab for venstrefløjen, der ønskede at gøre regnskabet op for fortidens undertrykkelse af sorte og kvinder. Den postmoderne filosofi, der udsprang af tænkere som Foucault og Deleuze op gennem 60’erne og 70’erne i Europa, passede med andre ord bedre til USA’s virkelighed end til Europas.

Nu har filosofien så alligevel gjort sit indtog i Danmark, og med inspiration fra USA er den blevet omsat til en identitetspolitisk bevægelse, der marcherer gennem institutionerne. Højskolesange skal forbydes på CBS, mexicanerhatte skal forbydes på Københavns Universitet og feminismen er gået grassat i en postfaktuel tilstand af vrede og forurettelse.

Henrik Dahl skriver både skarpt og humoristisk når han påviser hvor absurd det hele er blevet. Blandt de mest morsomme eksempler er, at man på et amerikansk forlag for nylig genudgav Kants Kritik af den rene fornuft. Her havde forlaget på bedste identitetspolitiske vis valgt at pryde bogen med en advarsel om, at det kan være en god idé for forældre at beskytte deres børn ved at gennemgå med dem, at Kants tanker altså er et produkt af hans tid.

Det morsomme ved eksemplet er selvfølgelig, at ingen børn nogensinde har læst Kant, og at de få forældre, der har prøvet, ikke har fattet noget som helst af indholdet. Men mest afslørende er det nu, at Kants filosofi netop et forsøg på at kortlægge det evigtgyldige, netop de a priori-sandheder, der er uafhængige af tid og sted, hvorfor en identitetspolitisk advarsel om at Kants tanker er udtryk for hans tid, med det samme diskvalificerer identitetspolitikkens egen advarsel, som rendyrket idioti og uvidenhed om det de advarer imod.

Den ideelle debatbog

Jeg vil i forlængelse heraf gerne udfordre Dahl på en enkelt fortolkning af Kant. Dahl bruger igennem bogen Kants begreb om das Ding an sich (tingen i sig selv) som et empirisk begreb, der ifølge Dahl beskriver, at der findes noget der har en selvstændig eksistens uafhængigt af anskuelsen og derfor ikke kan være resultatet af en social konstruktion. Men Kants begreb om tingen i sig selv er netop et begreb for det, der ligger uden for anskuelsen, og derfor slet ikke kan erkendes. Tingen i selv kan hverken erkendes i sig selv eller som en social konstruktion, da der intet objekt findes uden for anskuelsen.

Min indvending mod fortolkningen viser, at Dahls bog gør som en debatbog skal: Den giver plads til både politiske, historiske og nørdede diskussioner. Derfor er Dahls bog også fremragende, og bør læses af alle, der nærer modstand mod tidens identitetspolitiske tendenser.

Henrik Dahl: Den sociale konstruktion af uvirkeligheden. Grønningen 1, 2020.

Rasmus Ulstrup Larsen er cand.merc.fil. og forfatter til bogen Tidens tegn.