Forfatter Rasmus Ulstrup Larsen taler til årskonferencen 22/2

23. januar 2020
1 minuts læsetid

Vi kan offentliggøre den 3. taler til Årsskriftet Critiques årskonference “På vej mod en ny samfundsmoral?” 22/2 . Det drejer sig om redaktør og forfatter Rasmus Ulstrup Larsen. Du kan læse mere og tilmelde dig konferencen her.

Rasmus Ulstrup Larsen har gennem flere år beskæftiget sig med samfundsetik og er forfatter til bogen “Tidens tegn”, der udkommer i forbindelse med konferencen. Han er desuden redaktør ved aarsskriftet-critique.dk og arbejder til dagligt som politisk konsulent på Christiansborg.

Han skriver om sit foredrag:

Mange konservative påstår, at vi er mindre moralske end tidligere. Det er usandt. Vi er bare moralske på den forkerte måde. Det er selve de etiske fordringer, vi lever efter, der er kommet på afveje. Vi har i senmoderniteten oparbejdet en selvdisciplinering, der nok har styrket vores moralsk integritet, men samfundsetikken har vi kastet i flammerne.

I stedet lever vi under en ny etik, baseret på en treenighed af individualisme, selvrealisering og emancipation. Tilsammen udgør de tre begreber tidens tegn. Kampen fra konservativ side står og falder derfor ikke med at genskabe moralsk karakter i den enkelte, men om at skabe en kommunitær etik.

Tegn abonnement på Årsskriftet Critique for kun 199,-

CRITIQUE 2023 - Forside

Få Årsskriftet Critique

Tegn abonnement i dag for 199 kr

CRITIQUE 2023 - Forside