Forfatter Rasmus Ulstrup Larsen taler til årskonferencen 22/2

Vi kan offentliggøre den 3. taler til Årsskriftet Critiques årskonference “På vej mod en ny samfundsmoral?” 22/2 . Det drejer sig om redaktør og forfatter Rasmus Ulstrup Larsen. Du kan læse mere og tilmelde dig konferencen her.

Rasmus Ulstrup Larsen har gennem flere år beskæftiget sig med samfundsetik og er forfatter til bogen “Tidens tegn”, der udkommer i forbindelse med konferencen. Han er desuden redaktør ved aarsskriftet-critique.dk og arbejder til dagligt som politisk konsulent på Christiansborg.

Han skriver om sit foredrag:

Mange konservative påstår, at vi er mindre moralske end tidligere. Det er usandt. Vi er bare moralske på den forkerte måde. Det er selve de etiske fordringer, vi lever efter, der er kommet på afveje. Vi har i senmoderniteten oparbejdet en selvdisciplinering, der nok har styrket vores moralsk integritet, men samfundsetikken har vi kastet i flammerne.

I stedet lever vi under en ny etik, baseret på en treenighed af individualisme, selvrealisering og emancipation. Tilsammen udgør de tre begreber tidens tegn. Kampen fra konservativ side står og falder derfor ikke med at genskabe moralsk karakter i den enkelte, men om at skabe en kommunitær etik.

Støt kulturkampen!

Tak fordi du læser vores artikler. Hos Årsskriftet Critique ønsker vi at udfordre samfundsdebatten og særligt udvikle den borgerlige og konservative samfundskritik. Derfor kræver vi heller ikke betaling for vores online-stof og har ikke tænkt os at gøre det.

Men vi har ingen reklameindtægter, ingen rige onkler og ingen adgang til offentlig støtte. Derfor er vi afhængige af dit økonomiske bidrag for at holde gryden i gang. Vi tager med glæde imod bidrag af alle størrelser.

Ved at støtte os, støtter du en fremtid for en velfunderet, nuanceret borgerlig idé- og samfundsdebat og er med til at brede den borgerlige samfundskritik ud til flere. Ved brug af Paypal kan du sågar oprette en fast månedlig donation. Vi takker for dit bidrag.

Støt Årsskriftet Critique via MobilePay!