Fri os fra Enhedslistens ulidelige hykleri

21. august 2019
2 minutters læsetid

Af Stig Høgh Rasmussen

Den folkevalgte befinder sig i kraft af sit tillidshverv i en svær balancegang. Han skal være velklædt, men må ikke se for dyr ud. Han skal være færdiguddannet, men må alligevel ikke være højtuddannet. Han skal have erfaring fra arbejdsmarkedet, men hvis han har arbejdet med politik, regnes det ikke for noget alligevel. Og han skal kunne udvikle sig og være fleksibel, men må endelig ikke rende fra valgløfterne.

Politikerne i Danmark møder meget kritik, heraf en pæn mængde usaglig og uberettiget af slagsen. Men når hykleriet jævnligt gentager sig, fortjener det en bredside.

For nylig kom det frem, at teknik- og miljøborgmester i København for Enhedslisten, Ninna Hedeager Olsen, efter en voldtægtssag, der havde fundet sted i hendes lejlighed, havde sygemeldt sig uden nærmere beskrivelse og dokumentation. Det fik flere til at undre sig over, hvordan et parti, der aldrig har været bleg for at kritisere politikernes privilegier, nu intet problem havde med at nyde godt af politikerens privilegium.

Partiets ageren i denne sag er langt fra en enlig svale. Af flere omgange har borgernes vagthund udvist en hyklerisk adfærd:

  • Der var sagen om Venstres Carl Holst. Går fra regionsrådsformand til forsvarsminister, og kan modtage dobbeltløn. Ifølge Enhedslisten var dette et tegn på grådighed og pamperi. Men også en praksis, der til at begynde med ikke var problematisk, da partiets eksborgmester en tids kritiske røster, og løfter om at donere penge til en velgørende formål, endte midlerne alligevel i partikassen.
  • Det var ønsket om en karensperiode for politikere, så de ikke kunne springe direkte til jobs som lobbyister, konsulenter eller direktørstillinger. Dette var et problem både at folketingsmedlemmer, siddende- og tidligere ministre, sådan kunne springe til lukrative stillinger i den private sektor og interesseorganisationer. Medmindre de politikere hedder Johanne Schmidt Nielsen eller Maria Reumert Gjerding.
  • Og så var der konstitueringen i København i 2017, hvor Enhedslisten, efter at have deltaget i flere demonstrationer mod ”Anna Ansvarsløs” og jagten på de syge og nedslidte, alligevel ikke ville tage posten som beskæftigelses- og integrationsborgmester. Her var bycykler og grønne områder lidt mere lækkert end valgkampens løfter om solidaritet med jobcenteret ofre.
  • Og hvem husker ikke, at Pernille Skipper nød godt af en forældrekøbsordning, partiet selv omtalte som en ulighedsmaskine?

Den alvorlige sag er altså blot endnu et eksempel i en efterhånden voksende række på de Rød-Grønnes hykleri. Og et, Enhedslisten tydeligvis ikke har et problem med at tjene en skilling på.

Ja, det er naturligvis til revolutionens fremme.Det skal ikke hedder sig, at det pamper på skatteydernes regning. Man kan kun gisne om, hvad næste sag bliver. Kun et er sikkert også da vil Enhedslisten finde en plausibel bortforklaring. Det er det hyklere kan.


Stig Høgh Rasmussen er stud.jur. på Aarhus Universitet. Han er aktiv i Konservativ Ungdom og har bl.a. skrevet for tidsskriftet Paragraf. Derudover er han altid krænket af krænkelseskulturen. På aarsskriftet-critique.dk skriver han om bl.a. retsstaten, udlændingepolitik, de postfaktuelle indspark i debatten og naturligvis krænkelseskulturen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegn abonnement på Årsskriftet Critique for kun 199,-

CRITIQUE 2023 - Forside

Få Årsskriftet Critique

Tegn abonnement i dag for 199 kr

CRITIQUE 2023 - Forside