Haves: Middelalderborg. Søges: Moderigtigt designerslot

Nikolaj Bøgh, konservativ

Af Nikolaj Bøgh

Danmark er svært underforsynet med kongeborge fra middelalderen. Tidens tand, svenskekrigene og nedrivninger har taget så godt som hver og en og stort set kun efterladt os med en række ruiner, hvoraf de fleste ikke når meget over jordhøjde. Men i Nyborg har vi faktisk en bevaret fløj af en vaskeægte kongeborg med rødder helt tilbage til første halvdel af 1200-tallet, hvor kongen her opførte et palatium, en fornem beboelsesbygning, der stadig indgår i den bevarede del af Nyborg Slot.

Det er med andre ord et ganske enestående sted i Danmark.

Den bevarede slotsfløj ligger harmonisk og majestætisk på slotsbanken, som også huser den bevarede nederste del af et stort firkantet borgtårn og et par nydelige, lave bygninger med reference til Nyborgs lange senere historie som fæstningsby. Eller rettere, sådan var det indtil for få dage siden, hvor man nedrev en smuk gulkalket længe fra 1800-tallet, der lå vinkelret på den bevarede borgfløj. Her skal nemlig efter planerne opføres en stor ny formidlingsbygning, der sammen med en helt ny ringmur, en forhøjelse af tårnet i moderne formsprog og en restaurering af den gamle bygning skal sætte ”Nyborg og Nyborg Slot på verdenskortet”, som det hedder i pressematerialet om projektet.

Den herlighed kan man såmænd få for 351 mio. kr., der er betalt af fonde, staten og Nyborg Kommune. Det er jo ikke så lidt, og på tegningerne af projektet kan man da også se, at man får en del for pengene, nemlig en næsten total indpakning af den bevarede fløj i modernistisk og fuldkommen stilfremmed byggeri set fra det meste af byens historiske centrum. Man har simpelthen sluppet et af tidens hotte arkitektfirmaer, Cubo, løs på det ældgamle Nyborg Slot.

Cubo har været fuldkommen tro mod deres egen stil, som man kan opleve den i de uddannelsesinstitutioner, plejehjem, administrationsbygninger og andre byggerier, de har tegnet i den samme firkantede og moderigtige stil. Cubo anvender lækre materialer, ofte tegl, og deres bygninger er et sandt udtryk for vores tid og dens smag. Men hov, skal et middelalderslot være eksponent for vores tid og stil, eller skal det stå der i sin egen ret? Er det ikke netop det interessante ved Nyborg Slot, at det ikke er samtidigt og ikke ligner et hvilket som helst velfærdspalads eller eksklusivt shoppingcenter fra 2000-tallet?

I Nyborg vil de – som alle andre byer – gerne være unikke og have en fantastisk seværdighed ud af deres gamle, lidt støvede og mølædte slot. Det kan man jo sagtens forstå, men denne øvelse vil formentlig medføre det modsatte; slottet bliver ordinært, fordi dets historie og egen arkitektur udviskes til fordel for et moderne udtryk, der i og for sig ligner noget, man kan se i hver eller hver anden provinsby.

Tegningerne af det ”nye” Nyborg Slot er hårrejsende for enhver, der holder af bygningshistorie. Det er synd for Nyborg Slot, og det er synd for os alle sammen, fordi vi mister et autentisk historisk udtryk af betydelig ælde. Man håber i Nyborg naturligvis, at nybyggeriet vil øge slottets besøgstal markant, men det bliver nok mest af gæster, der vil gyse over, hvordan man har kunnet finde på at ødelægge sin egen kulturarv i dette land.

Det er meget tænkeligt, at den nye formidlingsbygning vil kunne danne gode rammer for en flot og opdateret formidling af slottets spændende historie, og der er også meget at fortælle og formidle. Nyborg lå og ligger midt i kongeriget, og derfor var det naturligt at henlægge en række væsentlige begivenheder i Danmarkshistorien hertil. Det gjaldt bl.a. underskrivelsen af Erik Klippings håndfæstning i 1282, Danmarks første håndfæstning og datidens ”grundlov”. Desuden afholdt man her middelalderens rigsforsamling Danehoffet.

Der er med andre ord al mulig grund til at fortælle slottets og Danmarks historie tydeligere og på en mere opdateret måde på dette sted, men behøver det gå så hårdt ud over det, vi har i forvejen? På Hammershus, en andet af Danmarks absolutte topseværdigheder fra middelalderen, har man netop valgt at gå den modsatte vej. Her er lige indviet et nyt formidlingscenter, der er lagt diskret ind i klippen nedenfor slottet. Her kunne man i princippet også have knaldet et moderne formidlingscenter ned oveni ruinerne, men har altså klogelig valgt at lade dem føre ordet og lade vores tids udtryk underordne sig det historiske, som jo, når alt kommer til alt, er det, det hele handler om – eller bør handle om.

Hvad foregår der egentlig i Slots- og Kulturstyrelsen, som er den myndighed i landet, der skal passe på vores arkitekturarv, når de kan tillade et projekt som dette? Normalt er man uhyre nøjeregnende med at give tilladelse til ændringer af fredede bygninger, men her, hvor vi er inde ved noget af det mest enestående og sjældne, vi overhovedet har i Danmark, der har man altså givet den gas og tilladt utrolig voldsomme ændringer af Nyborg Slot. Det er faktisk meget mærkeligt. Klokken er to minutter i 12 for Nyborg Slot nu. Der er allerede smadret en del kulturarv på borgbanken, og går byggeriet af Cubos modernisme først i gang, så står den i mange, mange år. Kan besindige kræfter endnu nå at trække i nødbremsen?Nikolaj Bøgh er cand.scient.pol. og kommunikationsrådgiver, konservativt medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse og folketingskandidat på Frederiksberg. Han har skrevet bøger og artikler om politisk historie, herunder Brødrene Møller om de fremtrædende konservative politikere Aksel og Poul Møller. På aarsskriftet-critique.dk skriver han om kultur, dannelse, kirke og historiesyn.