Årskonference 2018: Systemforsvar eller systemkritik?

Det er med stor glæde, at vi kan invitere til årets store konservative begivenhed, Årsskriftet Critiques Årskonference 2018. I år kommer det til at handle om systemkrise, systemkritik og systemforsvar. Seneste tilmelding er 19. februar kl. 12.

ÅRETS KONFERENCE: SYSTEMFORSVAR ELLER SYSTEMKRITIK

Tid: Lørdag d. 24. februar kl. 12.30-17.30
Sted: Richard Mortensens Stuen, Studenternes Hus, Frederik Nielsens vej 2-4, 8000 Aarhus C.

Vores tid er præget af kriser og vaklende tillid til det politiske system. I 2008 brød finanskrisen løs og ødelagde troen på, at økonomiske kriser hørte fortiden til. Den var næppe ovre, før nye kriser dukkede op. I 2015 brød Europas ydre grænser sammen, da flygtninge fra borgerkrigen i Syrien, sammen med økonomiske migranter fra andre dele af Mellemøsten og Afrika, strømmede ind i Europa. Migrantkrisen styrkede en allerede udbredt mistillid til de politiske eliter rundt omkring i Europa. Derved blev den også til en politisk krise.

Et udtryk for denne krise er den folkelige revolte mod de gamle centrum-venstre- og centrum-højrepartier, der er fejet over Vesten. Uanset om det drejer sig om Syriza i Grækenland, Podemos i Spanien, AfD i Tyskland, Trump i USA – og så videre –  er luften tyk af opgør. Centrum-højre og centrum-venstre er tydeligt splittede i deres reaktion. Længere ude på fløjene støber intellektuelle og aktivister plovjern om til sværd.

Denne krisestemning og de spørgsmål, den rejser, er udgangspunktet for Årsskriftet Critiques årskonference i 2018. Vi spørger, hvad udsigterne er for ”systemet”, og om tiden er inde til systemforsvar eller systemkritik, om de to kan forenes og hvordan konservatismen i det hele taget skal stille sig i vores opbrudstid.

Konferencen åbner kl. 12.30 og afsluttes 17.30.

Efter konferencen inviterer vi til middag i de tilstødende lokaler. Middagen skal købes seperat.

Derefter vil der fra kl. 20. være mulighed for at nyde en øl og diskutere dagens forløb i den velassorterede Unibaren.

Program

12.30 velkomst v. Nikolaj Bøgh

12.45 Niels Jespersen: Blæst over Europa

Der blæser en vind, og gløder, vi troede udslugte, ulmer på ny. Den liberale orden er et skib i havsnød og det er blandt kritikerne, at man finder viljen til at udstykke en ny kurs. Imidlertid er det en farefuld færd at begive sig ud på. Under en indbydende overflade skjuler sig de samme skær, hvorpå forrige generationer led skibbrud.

Der er ingen vej tilbage, og i stedet for at lade sig forlede af nostalgiens sirenesang og hovmodig drift mod den rensende ild, må alle gode kræfter samles i forsvaret for den arbejdende middelklasses værdier, frihed og velstand. Den udgør det kulturbærende lag herhjemme. Nationens åndelige bolværk, bag hvilket vores ånd kan spire og udvikles

13.45 pause

14.00 Kasper Støvring: systemkritik og den konservative litteratur

Store dele af den litteratur, der blev skrevet i midten af det tyvende  århundrede kan siges at rumme en kulturkonservativ dimension. Det gælder f.eks. de såkaldte Heretica-digtere som Martin A. Hansen og Ole Wivel. Det var forfattere, som blev fortrængt i den kulturradikale historieskrivning, der prægede det meste af det tyvende århundrede. Hvorfor var det sådan? Og hvad kan en kulturkonservativ litteratur bidrage med ift. en kritik af det etablerede system?

Foredraget vil især  kredse om den tyske forfatter Thomas Mann. Mann skrev i sin store roman Doktor Faustus om den radikalkonservative kulturkritik, der prægede mellemkrigstiden. Romanen handler om den borgerlige humanisme, der brød sammen som følge af dens idealisme og manglende erkendelse af livets  dybe kræfter – som den radikale konservatisme stod i intim pagt med.  Hvad kan man så lære af det? Og kan man se en lige linje til den  romantisk-pessimistiske digtning hos bl.a. Botho Strauss, der med  essayet ”Tiltagende bukkesang” har skrevet det vil nok mest indflydelsesrige og bedste stykke kulturkritik efter Murens fald. Også her udfoldes en radikal kritik af vores tids liberale-humanistiske system.

15.00 Kaffe og kage

15.30 Christian Egander Skov: Konservatismen og det vitale centrum

Vi lever i en tid, hvor fundamenter svækkes og vi står på stadig mere usikker grund. Fornemmelsen af krise trænger gennem selv den mest skudsikre optimisme. Fra højre og venstre lyder en stadig mere uforsonlig kritik mod den globale orden, mod markedsøkonomien og selve det politiske system. Demokratiet der indtil for nyligt var uangribeligt virker stadig mere porøst.

Enhver sund konservatisme er et forsvar for folkets liv i frihed og selvstyre. Dens opgave er at styre statsskibet gennem de oprørte vande, som den tidlige danske konservative Arnold Fraenkel formulerede det. Det betyder, at konservative må være opmærksomme på det, der er blevet kaldt kapitalismens kulturelle selvmodsigelser. Men det betyder også, at konservative i sidste ende må stå vagt om det bestående politiske og økonomiske system og derfor formulere en skarp og principiel afstandtagen til politisk ekstremisme.

Vi må befæste vores position, så vi kan bekæmpe yderligheder både til højre og venstre, reetablere et vitalt centrum i dansk politik og forsvare konservatismen som ”partiet i midten” – alt sammen uden at forfalde til ledløs pragmatisme.

16.30 pause

16.40 åbent panel med deltagerne

Konferencen slutter senest 17.30. Efter konferencen kan de, der har bestilt middag gå direkte til middagen og begynde med en øl eller et glas vin, inden smørebrød serveres kl. 18. Kl. 20. åbner Universitetsbaren, der er kendt for sit store udvalg af feinschmecker-øl.

Om talerne

  • Niels Jespersen er tidligere tillidsmand i SiD (nu 3F), Afghanistan-veteran, og cand.mag. i historie. Småborgerlig socialist og patriot, ivrig kværulant på facebook, debattørtype i medierne og medstifter af den politiske podcast “Udestuen”. Fra Holstebro, nu bosat på Nørrebro i København, hvor han samler på portvin, sabler og antikke standerure.
  • Kasper Støvring er ph.d. i litteraturvidenskab, nationalkonservativ samfundsdebattør og kulturkritiker samt forfatter til en lang række bøger senest Mytisk Modernisme (2018). Han er desuden på vej med en bog om den nye verdensorden, der udkommer i år på forlaget Munch & Lorenzen.
  • Christian Egander Skov er ph.d. i moderne politisk historie fra Aarhus Universitet, hvor han i en årrække har arbejdet som underviser. Han har skrevet afhandling om dansk konservatismes ideologiske udvikling og bidraget til en række forskellige antologier om ideologi, politik og historie. Han er desuden redaktør ved Årsskriftet Critique
  • Nikolaj Bøgh er cand.scient.pol. og kommunikationsrådgiver, konservativt medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse og folketingskandidat på Frederiksberg. Han har skrevet bøger og artikler om politisk historie, herunder Brødrene Møller om de fremtrædende konservative politikere Aksel og Poul Møller. Han er desuden fast skribent på aarsskriftet-critique.dk, hvor han skriver om kultur, dannelse, kirke og historiesyn.
  • Tidligere annoncerede taler. Johan Christian Nord har desværre måttet melde afbud på grund af dødsfald i familien.

Praktiske informationer

Tid: lørdag d. 24. februar kl. 12.30-17.30
Sted: Richard Mortensens stuen  i Studenternes hus, Frederik Nielsens vej 2-4, 8000 Aarhus C
Pris: 110 kr. for abonnenter, 160 for ikke-abonnenter.

Prisen inkluderer deltagelse samt eftermiddagskaffe og kage. Der vil kunnne købes øl og vand til billige penge under konferencen.

Middag koster 110 kr. Der vil kunne købes øl, vin og vand til middagen.