Hvad kan jeg vente mig af Årsskriftet Critique 2017

5. oktober 2017
2 minutters læsetid

Årsskriftet Critique X er på vej i trykken, og vi kan – noget forsinket – løfte sløret for årets nummer, der bliver en af de bedste og længste udgaver af Årsskriftet Critique. Vi bringer her forordet fra Årsskriftet Critique X. Husk at du kan tegne abonnement på Danmarks bedste tidsskrift om og fra den borgerlige idé- og samfundsdebat hér for kun 150 kr.

Som det måtte være åbenlyst for læserne, har Årsskriftet Critique skiftet ham. Vi udkom første gang i 2008 og vi er dermed på 10. årgang. Det er ikke dårligt for et tidsskrift startet af en flok studentikose studenter uden egne midler, uden erfaring med redaktionsarbejde og uden rige onkler, fonde eller gavmilde offentlige kasser til at finansiere gildet.

Årets udgave af Årsskriftet Critique er altså et slags jubilæumsnummer, og det er netop dette, der har ledt os til at give tidsskriftet et ansigtsløft. Vi håber, at det falder i jeres smag. Det kommer mindst til at holde de næste ti årgange.

Der skal ikke lyde flere ord i den anledning her. I redaktionen har vi nemlig skrevet en længere jubilæumsartikel Et tidsskrifts historie, hvor vi har fået forløsning for vores trang til at berette Årsskriftet Critiques historie.

Vi indleder årets udgave med en længere artikel af professor, dr. phil. Børge Kristiansen, der i mange år har været en af Danmarks førende germanister. I artiklen Var de da virkelig svage og syge?” tager han Friedrich Nietzsche og nærmere bestemt hans kristendomsopfattelse under behandling.

Efter jubilæumsartiklen stiller vi skarpt på debatten om konservatismen i USA. I sin artikel Den amerikanske konservatismes fremtid analyserer adjunkt, ph.d. Samuel Goldman splittelsen mellem ”liberale” og ”reaktionære” træk i amerikansk konservatisme under Trump. Artiklen er oversat af cand.mag. Simon Hesselager Johansen, der er tilknyttet aarsskriftet-critique.dk som fast skribent.

Stud.mag. Jacob Munk vender blikket mod forholdet mellem mand og kvinde, køn og seksualitet i artikel I forsvar for manden og kvinden, hvor han med udgangspunkt i feministen Judith Butler undersøger, om kønspolariteten er en konstruktion.

Adjunkt, cand.merc.fil. Rasmus Ulstrup Larsen leverer i Liberalismens begrænsninger en kommunitaristisk kritik af liberalismens etiske begrænsninger og blinde felter hos tænkere som John Locke, John Rawls og Immanuel Kant.

Vi bliver inden for den politiske filosofi med lektor, ph.d. Carsten Bagge Laustsens store artikel om Hannah Arendt I en verden uden Gud – Om Hannah Arendts politiske teologi. Som en af det 20. århundredes centrale politiske tænkere var Arendt ikke mindst optaget af totalitarismen som et moderne fænomen, og hvordan man kunne bekæmpe den. Det er emnet for Carsten Bagge Laustsens artikel.

Fra totalitarismekritik skal vi derefter med folketingsmand, cand.scient. Kaare Dybvad til udkantsdanmark. I Udkanten er selvskabt afviser Dybvad forestillingen om, at centraliseringen er naturgivet, og viser i hvor høj grad, den er et udslag af politiske valg og prioriteter, der er åbne for kritik.

Vi slutter af med dr.phil. Jon A.P. Gissels ”En gnist af din magt” om konservatismen i slutningen af det 19. århundrede hos 9 udvalgte danske forfattere. Artiklen bygger på et foredrag i forbindelse med lanceringen af Gissels bog Gud, livet og menneskene tidligere i år.

Der skal atter i år lyde en stor tak til de folk i omegnen af vores udgivelse, der gør arbejdet muligt. Dette gælder ikke mindst Hans Henrik Juhl, Ann Christina Rindom Sørensen og Anne Marie Lei, der alle på fortræffelig vis udfylder redaktionens mange organisatoriske og forretningsmæssige mangler.

En stor tak skal også lyde til redaktionen for vores søstertidsskrift Replique, herunder ikke mindst Anders Orris og Mikael Brorson. Sidst men ikke mindst en tak til Konservative Studenter på Aarhus Universitet for deres vedholdende støtte til udgivelsen.

Bestil i nedenstående formular

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

Abonnementsvilkår fremgår her. Ved at bestille accepterer du abonnementsvilkårene. Du kan altid rette spørgsmål til os på info@munch-lorenzen.dk

Tegn abonnement på Årsskriftet Critique for kun 199,-

CRITIQUE 2023 - Forside

Få Årsskriftet Critique

Tegn abonnement i dag for 199 kr

CRITIQUE 2023 - Forside