Naser Khader taler til Årskonferencen 25/2

Det er med stor glæde, at vi kan offentliggøre næste taler til vores store årskonference 25/2 på Aarhus Universitet om fremkomsten af en ny verdensorden.  Husk at tilmelde dig konference og evt. spisning efterfølgende her. Deltagelse koster kun 100 kr. for abonnenter og 150 kr. for andre.

Det er med stor glæde, at vi kan afsløre, at Naser Khader vil tale til konferencen “En ny verdensorden” arrangeret af Årsskriftet Critique. Naser Khader er en af landets klareste og mest markante stemmer i den udenrigspolitiske debat. Han har som politiker og debattør beskæftiget sig indgående med sammenstødet mellem en vestlig verdensorden og antivestlige idéer, bl.a. i forhold til debatten om ytringsfrihed, multikulturalisme og ikke mindst udviklingen i Mellemøsten.

Naser Khader skriver om sit foredrag.

“Vi er (måske) indtrådt i en ny verdensorden, men vestens værdier har ikke ændret sig. Vi er stadigvæk demokratiets og frihedsrettighedernes forkæmpere. Vi er ikke verdens politibetjent. Men vi skal være den gode globale gårdvagt. At være konservativ og stor tilhænger af det liberale demokrati fordrer udbredelse af de demokratiske frihedsrettigheder, som vi mener skaber frie samfund. Vi kan ikke leve med gentagelser af Rwanda og Dafur, også selvom overgrebene sker uden for vores kortsigtede og snævre interessesfære. Huntington fik ret i, at civilisationer skulle støde sammen, men forskellige civilisationer, kulturer og religioner kan aldrig legitimere krænkelser af frihedsrettighederne. I Churchills ånd kræver en (til stadighed forandrende/ny) verdensorden, at vi bliver ved med at blande os, ikke kun på grund af vores interesser, men også for at forsvare demokratiet, udbrede det og og beskytte de svageste.”

Ud over at være medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti, er Naser Khader næstformand i Folketingets udenrigsudvalg og medlem af Udenrigspolitisk nævn. Han er Senior Fellow ved den anerkendte amerikanske tænketank Hudson Institute og forfatter til en række bøger, senest Hjertet Bløder og udviklingen i mellemøsten efter Det Arabiske forår.