Konservatismen og Det Konservative Folkeparti

lbdmbAf doktorand David Munk Bogballe

Denne artikel vil beskæftige sig med konservatisme og Det Konservative Folkeparti. Håbet, og det er ikke mere end det, er, at den kan medvirke til at anskueliggøre nogle af de udfordringer og overvejelser, som de, der tager del i arbejdet med at forme partiets fremtidige version af konservatismen, vil stå overfor i den kommende tid. Politisk befinder det konservative Danmark sig i en brydningstid blandt an-det som resultat af, at Det Konservative Folkeparti nu konfronteres med en lang række af opgør, der i det seneste tiår trods deres nødvendighed har ligget gemt bag en politisk dagligdag, hvor regerings-ansvaret har fyldt det meste. Da man forlod ministerkontorerne efter folketingsvalget i 2011, opstod der imidlertid et vakuum i midten af den konservative bevidsthed, og det er det vakuum, der nu har suget det ene forsømte emne efter det andet frem fra det skjulte og placeret det midt i fokus.

Den vel nok mest grundlæggende kendsgerning, partiet må forholde sig til, er, at kraften i den pragmatiske linje med borgerlige stemmer, der arbejder fra midten, er sluppet op. Siden Det Konservative Folke-parti under Schlüters ledelse hentede 42 mandater ved folketingsval-get i 1984, er det nærmest kun gået ned ad bakke med vælgertilslutningen. I 1987, 1988 og 1990 blev det til henholdsvis 38, 35 og 30 mandater, og da Hans Engell som Schlüters arvtager førte partiet til valg i 1994, dalede mandattallet yderligere til 27. Under Per Stig Møller blev det i 1998 til 16 mandater, samme antal som Bendt Bendtsens ledelse sikrede partiet ved valget i 2001. Ved folketingsvalgene i både 2005 og 2007 var Bendtsen fortsat formand, og partiet fik i beg-ge omgange 18 mandater, mens den samlede vælgertilslutning steg kontinuerligt om end svagt. Ved folketingsvalget i 2011 blev de håb, der måtte være, om stabilitet og fremgang imidlertid slukket, da par-tiet under Lars Barfoed fik blot 8 mandater – det dårligste valgresultat i partiets historie.

Vil du læse resten? Bestil Årsskriftet Critique 2013 for kun 125 kr. Årsskriftet sendes direkte til din adresse og indeholder over 200 siders artikler om den borgerlige og konservative idé- og samfundsdebat.

David Munk Bogballe (1982) er direktør for Munk Bogballe, BA i international business fra European School of Economics, msc i Philosophy of the Social Sciences fra London School of Economics og skriver doktorafhandling om konservatisme ved Freie Universität Berlin