Indvandringen og velfærdsstaten

Erik Winther Paisley anmelder i Replique Morten Uhrskovs bog om indvandringens pris, der hævder, at indvandringen udgør en trussel mod de vestlige velfærdsstater – men skyldes truslen udelukkende kulturelle forskelle, eller er det snarere velfærdsstaten, der er skyld i de sociale problemer, indvandring medfører?

 

Bogen rummer ifølge Paisley gode analyser, men savner blik for, hvordan velfærdsstaten undergraver sig selv:

Det er ikke i sig selv givet, at tilstedeværelsen af mennesker, hvis uddannelser eller indkomst ligger lavere, er et økonomisk problem – foruden eksempelvis kriminalitetsmæssige problemer – med mindre man per automatik betaler differencen.