“Sort ser det ud, Men almægtig er Gud, Dine fjender til lands er og fjenderne hans, De er fjender ad sandhed og retten, de er fjender ad kærlighedsætten, de har alle det værste tilbage, Thi end lever den gamle af dage!” ― N.F.S. Grundtvig
Det var stormen, vi hørte, og hvor var Livet fattigt uden Storm, Stormen, der pisker os, og Stormen, der renser og gør os stærke og sejrrige til Livets Daad.― Kaj Munk